durchgehen lietuviškai

durchgehen vertimas pabėgti, patikrinti, iškilmingai apžiūrėti, liesti, imti, elgtis su, laikyti, gydyti, apdoroti, paveikti, aptarinėti, analizuoti, nagrinėti, būti skirtam, apžiūrėti, išvykti, leistis bėgti, mestis, ištrūkti, pasileisti bėgti, peržiūrėti, pakartoti, išvardyti, atlikti, peržvelgti, permesti akimis, atnaujinti, kartoti, siautėti, šėlti, atidžiai apžiūrėti, ištirti, žygis, žygiavimas, ėjimas pirmyn, išėjimas, išvykimas, eiti, nuvažiuoti, vykti, parduoti, būti parduodamam, būti pateiktam, sudaryti porą, visumą, apimti, aprėpti, sietis, būti susijusiam, išeiti, mesti, palikti, vesti, jaustis, bendrauti, užmegzti pažintį, rimtai draugauti, trankytis, atsistatydinti, judėti, bėgti šalin, tekėti, leisti, pasisekti, veikti, dirbti, paleisti, tikti, skambėti, būti sudribusiam, gūrinti, kūprinti, per, baigtas, pasibaigęs, praėjęs, dar kartą, iš naujo, rūpestingai, įvykdyti, su, pasinaudojant, nuo pradžios iki galo, kiaurai, į kitą pusę, iki galo, nuo, dėl, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, dėka, per kieno malonę, kam padedant, kuriuo nors būdu, vengti, eiti palengva, vaikščioti, vaikščioti po, vesti pasivaikščioti, langais išeiti į, sektis, tvirtai laikytis ant kojų, įsikarščiuoti, nesusivaldyti, pasiusti, prarasti savitvardą, atsirasti, atsitikti, dygti, išdygti, iškilti, įvykti, kilti, pasirodyti, pasitaikyti, įsikišti, įsiterpti, sustabdyti, baigtis, išsekti, nutraukti, pertraukti, praleisti, ir džiaugsme, ir varge, nepaisant kliūčių, nepaisant kliūčių/sunkumų, sunkumų, nusiųsti telegrafu, pranešti telegrafu, siųsti telegrafu, telegrafuoti, beviltiškas, nepataisomas, iki kaulų smegenų, gabenti, perduoti, pervežti, pranešti, susisiekti, bristi, perbristi, supjaustyti, magiškai

 • durchgehen lassen (v.) pasitraukti į šalį, pasitraukti, padaryti kelią
 • durchgehen mit () išvykti, leistis bėgti, mestis, ištrūkti, pasileisti bėgti
 • krz durchgehen (n.) peržvalga, peržiūra
 • aus dem Weg gehen (v.) pasitraukti į šoną, pasitraukti á ðonà, vengti, išspręsti, įveikti, išsisukinėti, apeiti
 • gehen mit (v.) palydėti, lydėti, akompanuoti, bendrauti, užmegzti pažintį, rimtai draugauti, trankytis
 • aufgehen (v.) išsispręsti, susitvarkyti, suprasti, suvokti, įsidėmėti, nieko nesuprasti, atsidaryti, atdaryti, atkimšti, atidaryti, susikaupti, sukaupti, atsidėti, suktis apie, koncentruotis, kopti, kilti, lipti, tekėti
 • in Flammen aufgehen pavirsti dūmais, pavirsti dūmais/pelenais, pelenais, sudegti
 • nachgehen (adj.) vėluojantis
 • nachgehen (v.) sekti, eiti iš paskos, pasekti, persekioti, vytis, nusivyti, sekioti įkandin, tęsti, užsiimti
 • gehen nach () stovėti prieš, būti atsigręžusiam, išeiti į, langais išeiti į
 • zugehen (v.) užsidaryti, uždaryti, žlugti, atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti, švęsti, vykti, įvykti
 • zugehen auf artėti prie, artintis, greitai sukakti
 • zugehen auf (v.) bėgti, eiti, judėti į priekį, keliauti
 • gut gehen (v.) tvirtai laikytis ant kojų
 • gut gehen () sektis
 • umgehen (v.) vengti atsakyti, išsisukinėti nuo atsakymo, išvengti, išspręsti, įveikti, išsisukinėti, apeiti, vengti, apsupti, supti, apjuosti, pasklisti, sklisti, liesti, imti, apdoroti, paveikti, elgtis su, laikyti, tykojant klaidžioti, šmižinėti, veikti pasalomis, apvažiuoti, persekioti, neduoti ramybės, apimti
 • sparsam umgehen mit (v.) tausoti
 • umgehen mit užmegzti pažintį
 • umgehen mit (v.) būti atsakingam, manipuliuoti, prižiūrėti, puikiai valdyti, saugoti, susitvarkyti su, suvaldyti, tvarkyti, vadovauti, valdyti
 • in die Luft gehen (v.) įsiusti, netekti kantrybės, įsikarščiuoti, nesusivaldyti, užvirti pykčiu, prarasti savitvardą, pasiusti
 • unter Wasser gehen (v.) nerti, mestis
 • vor sich gehen (v.) atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti
 • vor sich gehen () švęsti, atsitikti, vykti, įvykti
 • zu Ende gehen () įsikišti, baigtis, nutraukti, sustabdyti, pertraukti, išdžiūti, išsekti
 • Kostenersparnis durch Großserienfertigung (n.) masto ekonomija
 • Stimmabgabe durch Vertreter (n.) balsavimas pagal pavedimą
 • zur Seite gehen (v.) praleisti
 • Stimmabgabe durch Bevollmächtigten (n.) balsavimas pagal įgaliojimą
 • Umweltvergiftung durch Metalle (n.) teršimas metalais
 • Verschmutzung durch das Auto (n.) automobilių tarša
 • Verunreinigung durch Schiffe (n.) laivų tarša
 • Umweltverschmutzung durch Kohlenwasserstoffe (n.) tarša naftos produktais
 • Verunreinigung durch die Landwirtschaft (n.) žemdirbystės tarša
 • Die durch die Hölle gehen Elnių medžiotojas
 • Ab durch die Hecke Anapus tvoros
 • Durch die Bibel John Vernon McGee
 • Entführung durch Außerirdische Ateivių grobimai
 • Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos

durchgehen sinonimai auffrischen, bei Nacht und Nebel verschwinden, davonmachen, durchgehen mit, durchlesen, durchsehen, einsehen, fliehen, fortgehen, fortlaufen, genau prüfen, nachsagen, nachsprechen, nochmal sagen, revidieren, überarbeiten, überblicken, überfliegen, überlesen, überprüfen, wiederholen, akzeptiert werden, angenommen werden, ausbrechen, ausreißen, bewilligt werden, davonjagen, davonlaufen, davonstürmen, durchblättern, durchdringen, durchkommen, durchlassen, durchlaufen, durchlesen, durchmarschieren, durchschreiten, durchsehen, durchsuchen, durchwandern, einsehen, entfliehen, entlaufen, entrinnen, entschwinden, entweichen, entwischen, fliehen, flüchten, fortlaufen, gebilligt werden, genehmigt werden, inspizieren, kontrollieren, lesen, mit etwas durchkommen, nachprüfen, nachschauen, nachsehen, passieren, prüfen, Reißaus nehmen, revidieren, scheuen, scheu werden, überprüfen, überqueren, überschreiten, unbeanstandet lassen, untersuchen, weglaufen, wild werden, zulassen, sich entziehen  , auf und davongehen, ausreißen, davoneilen, davonlaufen, die Flucht ergreifen, Reißaus nehmen, sich davonmachen, wegrennen, durchbrennen  , türmen  , abhandeln, anfassen, behandeln, beschäftigen, besichtigen, durchnehmen, untersuchen, handeln von  , mustern  , sich drehen um  

Gehen sinonimai Abfahrt, Abflug, Abgang, Ablauf, Abreise, Abschied, Abtritt, Abwanderung, Aufbruch, Ausreise, Ausstieg, Austritt, Begehen, Eingehen, Fortgang, Marsch, Marschmusik

gehen sinonimai arbeiten, bewegen, drehen, fahren, fortbewegen, fortgehen, führen, funktionieren, im Begriff stehen, in Betrieb sein, klappen, krumm sitzen, latschen, laufen, laufenlassen, reichen, schlurfen, spazieren gehen, verlassen, verlaufen, wandern, weggehen, wirken, zu., zu..., abdanken, abfahren, abfliegen, abgehen, abmarschieren, abreisen, abtreten, abwandern, Amt niederlegen, angehen, anlangen, arbeiten, aufbrechen, aufgeben, aufhören, ausführbar sein, ausgehen, ausreisen, aussteigen, austreten, begeben, begehen, beschreiten, besuchen, betreffen, betreten, bewegen, beziehen, bummeln, daten, davongehen, den Dienst quittieren, denkbar sein, drehen, einbeziehen, ein festes Verhältnis haben mit, einschließen, ergehen, fahren, fahren zu, flanieren, folgen, fortfahren, fortgehen, fühlen, führen, funktionieren, gangbar sein, gehen in, gehen mit, gehen nach, gehen zu, gehören, gelingen, gelten, glücken, gut ausgehen, handeln, hatschen, herumtreiben, hinausziehen, hinfahren, in Betrieb sein, in den Krieg ziehen, kündigen, latschen, laufen, losfahren, losgehen, lustwandeln, möglich sein, preschen, rennen, schleichen, schlendern, schlurfen, schlürfen, schreiten, sein, seinen Rücktritt erklären, sich aufmachen, sich befinden, sich beschäftigen, sich bewegen, sich beziehen, sich erstrecken, sich fortbewegen, sich fortmachen, sich fühlen, sich hinziehen, sich spannen, sich verkaufen, spazieren, spazierengehen, spazieren gehen, staksen, stapfen, stelzen, Stelzen, sterben, stiefeln, streifen, tänzeln, tappen, tippeln, trampeln, treten, trippeln, trödeln, umfangen, umfassen, Umgang haben, umgehen mit, umherwandern, verkehren mit, verlassen, wandeln, wandern, Wandern, waten, watscheln, wegfahren, weggehen, wegreisen, ziehen, zockeln, zotteln, zuckeln, zumute sein, zu Mute sein, zurücklassen, zurücktreten, ein Verhältnis haben mit  , losziehen  , marschieren  

durch sinonimai beendet, fertig, über, vorbei, an, angesichts, auf Grund, aus, dank., dank..., durchgebacken, durch Vermittlung von, fertig, gar, infolge, kraft, lang, mithilfe von, mittels, mittendurch, niedriger, ob, per, quer durch, seitens, unter, vermittels, vermöge, von, vorausgegeben, wegen, anhand  , anhand von  , aufgrund  , dank  , durch .. hindurch  , hindurch  (postposition, + accusatif), im Hinblick auf  , in Anbetracht  , mit  , mit Hilfe von  , querdurch  , über  , unter Anwendung  , vonseiten  

durch- sinonimai abwickeln, aufführen, ausführen, bringen, darbieten, durchführen, machen, spielen

Netoliese durchgehen esantys žodžiai