anfassen lietuviškai

anfassen vertimas gniaužti, liesti, imti, apdoroti, paveikti, elgtis su, laikyti, aptarinėti, analizuoti, nagrinėti, būti skirtam, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, pulti gaudyti, bandyti nutverti, pagauti, suprasti, suvokti, įsidėmėti, nieko nesuprasti, talpinti, paimti, užgrobti, paimti į nelaisvę, surasti, įrėminti, apjuosti, nusiraminti, susitvardyti, nurimti, nuraminti, įdėti, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti, įsivaizduoti, numatyti, įgauti drąsos/ryžto, atgyti, įgauti drąsos, pralinksmėti, ryžto

 • rücksichtslos anfassen (v.) negrabiai, brutaliai elgtis su, netinkamai pasielgti su
 • Mut fassen () pralinksmėti, atgyti, įgauti drąsos/ryžto
 • beim Kragen fassen (v.) nutverti
 • ins Auge fassen (v.) numatyti, įsivaizduoti
 • in Worte fassen (v.) parodyti, apskelbti, pareikšti
 • sich fassen (v.) valdyti save, nusiraminti, susitvardyti, nurimti, nuraminti
 • sich ein Herz fassen (v.) sukaupti drąsą
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • mit der Hand oder den Fingern absichtlich berühren

Anfassen sinonimai Fassen

anfassen sinonimai abhandeln, behandeln, beschäftigen, durchgehen, durchnehmen, handeln von  , sich drehen um  , an etwas fassen, angreifen, anlangen, annehmen, anpacken, anrühren, an sich pressen, antasten, antippen, befingern, befühlen, behandeln, berühren, betasten, betatschen, drücken, erfassen, ergreifen, erhaschen, erwischen, fassen, fest drücken, fingern, fummeln, greifen, halten, handhaben, haschen, helfen, in Angriff nehmen, in die Arme schließen, in die Hand nehmen, nehmen, packen, streifen, tasten, umfassen, umgehen, umspringen, unternehmen, verfahren, zufassen, zugreifen, zupacken, die Arme schlingen um  , umspringen mit  , verfahren mit  

Fassen sinonimai Anfassen

fassen sinonimai abregen, beruhigen, sich abregen, sich beruhigen, sich fassen, zur Ruhe kommen, \in sich aufnehmen, abfangen, abfassen, anfassen, anpacken, auf-, auffangen, auffassen, aufgreifen, aufnehmen, aufschnappen, aus etwas schlau werden, ausheben, begreifen, beherrschen, beinhalten, beruhigen, berühren, dingfest machen, einfangen, einfassen, einrahmen, einschließen, einsehen, enthalten, erbeuten, erfassen, ergreifen, erhaschen, erkennen, erobern, erreichen, ertappen, erwischen, fangen, festhalten, festnehmen, festsetzen, greifen, halten, haschen, herausfinden, hineingehen, hineinpassen, hochgehen lassen, hochnehmen, inhaftieren, in sich aufnehmen, internieren, kapieren, kriegen, messen, nachvollziehen, nehmen, packen, schaffen, schnappen, sehen, stellen, überblicken, überschauen, umfangen, umfassen, umgeben, umrahmen, umschließen, verstehen, viel anfangen mit, zupacken, aufgehen  , einleuchten  , gefangennehmen  , klarwerden  , überführen  

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese anfassen esantys žodžiai