aufbrechen lietuviškai

aufbrechen vertimas keliauti, išlaužti, atidaryti, plyšti, skaldyti, skilti, plyšti, iškeliauti, leistis, išsiruošti, judėti, išvykti, leistis į kelionę, būti, jaustis kaip devintame danguje, švytėti iš džiaugsmo, būti/jaustis kaip devintame danguje, būti kaip devintame danguje, pašokti iš džiaugsmo, netikėtai užpulti, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, laikytis žodžio, sulaužyti žodį, laužyti, daužyti, nudaužti, nulaužti, pranešti, sulūžti, lūžti, sulaužyti, iširti, nugalėti, įveikti, sutramdyti, nusižengti, pertraukti, nutraukti, pabaigti, sudrėkinti, drėkinti, sušvelninti, plėšti, plėšyti, draskyti, trūkti, atkirpti, krešėti, vemti, išmesti, versti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti, sudaužyti, sutrupinti

 • Eis brechen () pralaužti ledus
 • Steine brechen (v.) eksploatuoti karjerą, skaldyti akmenis
 • in Stücke brechen (v.) sudaužyti, sutrupinti
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • transitiv: öffnen, aufmachen; auch trennen, teilen, zerteilen (oftmals im destruktiven Sinne)
 • transitiv, übertragen: lockern, lösen, etwas loswerden
 • intransitiv: bersten
 • intransitiv: sich auf den Weg machen, sich entfernen

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Brechen sinonimai Bruch, Erbrechen, Zerbrechen

brechen sinonimai abbrechen, abschreiben, abschwächen, anfeuchten, auseinandergehen, aussetzen, beibringen, einreißen, kaputtgehen, meistern, reißen, sein Wort halten/brechen, splittern, überrollen, überschreiten, übertreten, überwältigen, überwinden, unterbrechen, zerbrechen, zerreißen, zer-reißen, zuwiderhandeln, abbrechen, abbröckeln, abknicken, abpflücken, abreißen, abrupfen, abtrennen, abzupfen, aufbrechen, aufgeben, aufkündigen, auflösen, ausbrechen, auseinanderbrechen, auseinander brechen, bersten, biegen, branden, bröckeln, bröseln, durchbrechen, entzweibrechen, entzweien, entzweigehen, falten, falzen, in Stücke gehen, in Stücke zerfallen, kaputtgehen, knacken, knicken, kniffen, krümeln, loslösen, nicht einhalten, nicht halten, pflücken, platzen, reihern, sich abwenden, sich erbrechen, sich lösen, sich übergeben, sich vergehen, splittern, trennen, umbiegen, verletzen, verraten, vomieren, zerbrechen, zerbröckeln, zerbröseln, zerfallen, zerkleinern, zerkrümeln, zerlegen, zerplatzen, zerschellen, zerschlagen, zersplittern, zerspringen, erstarren, gerinnen, klumpen, stocken  , ausbrechen, ausstoßen, erbrechen, kübeln, Reiern, reihern, sich erbrechen, sich übergeben, spucken, übergeben, würgen, herausbrechen  , kotzen  (gewöhnlich, vulgär), speien  , entzweibrechen, kaputtmachen, zerbrechen, unterbrechen, abbrechen  , auflösen  , beenden  

aufbrechen sinonimai äßerst geschmeichelt sein, jmdm. hängt der Himmel voller Geigen, obenauf sein, vor Freude an die Decke springen, wie auf Wolken gehen, ab-/wegfahren, abfahren, abgehen, abhauen, abreisen, aufmachen, auftun, ausziehen, einlassen, erregt sein, -fahren, sich aufmachen, verlassen, abhauen, abreisen, aufbersten, aufblühen, aufgehen, aufhacken, aufhauen, aufknacken, aufkommen, aufmachen, aufplatzen, aufreißen, aufschlagen, aufsprengen, aufspringen, aufstoßen, auseinanderspringen, ausrücken, ausziehen, brechen, davongehen, davonlaufen, durchstoßen, eindrücken, einschlagen, erblühen, erbrechen, erwachen, fortfahren, fortgehen, fortkommen, gehen, gewaltsam öffnen, knacken, losbrechen, losgehen, losziehen, öffnen, platzen, reisen, reißen, sich anschicken, sich aufmachen, sich entfalten, spalten, sprengen, springen, weggehen, weglaufen, weiterfahren, weitergehen, zerspringen, zur Blüte kommen, aufknacken, aufsprengen, knacken, sprengen

Netoliese aufbrechen esantys žodžiai