aufgeben lietuviškai

aufgeben vertimas išleisti iš rankų, išmesti, numesti, atiduoti, pasiduoti, kapituliuoti, pristatyti, pateikti, teikti, duoti, perduoti, pasakyti, perskaityti, pasitraukti, išeiti, užregistruoti, nustatyti, aiškiai suformuluoti, kristalizuotis, nuspręsti, paleisti, vyti, ištrūkti, palikti, pamesti, mesti, apleisti, atsisakyti, liautis, atsižadėti, baigti darbą, nustoti dirbus, išvykti, atsistatydinti, atšaukti, palaidoti, neišlaikyti, nusileisti, servuoti, palikti bėdoje, nelaimėje, nutraukti, nustoti, pertraukti, sustoti, nutilti, sustabdyti, baigti, laikyti ką dingusiu, iškristi, apleistas, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, paskelbti, atmušti, priminti, grąžinti, atsilyginti, atlyginti, sugrįžti, grįžti, padėti atgal, gailėti, va būti, egzistuoti, būti, rodyti, elgtis, reaguoti, įteikti, pripažinti, sutikti su, rengti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti

 • als aussichtslos aufgeben numoti į ką ranka
 • den Geist aufgeben (v.) paskutinį kvapą išleisti
 • Geben und Nehmen () kompromisas, abipusė nuolaida
 • die Hand geben (v.) paspausti rankas, paduoti kam nors ranką
 • sich geben (v.) elgtis, reaguoti
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • von sich geben (v.) parodyti, apskelbti, pareikšti
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • auch intransitiv: etwas Sinnloses beenden, aufhören, einstellen; etwas beenden, obwohl der Sinn im Weitermachen besteht
 • jemandem (etwas) aufgeben: etwas zur Erledigung auftragen, zur Aufgabe machen
 • etwas bei jemandem aufgeben: jemandem etwas zur Beförderung oder Bearbeitung übergeben

Aufgeben sinonimai Rückzieher

aufgeben sinonimai abbrechen, aufhören, aussetzen, aussteigen, schließen, unterbrechen, zufallen, zugehen, zuklappen, zumachen, abbrechen, abbuchen, abgeben, abgehen, abgewöhnen, abkommen, ablassen, ableben, ablegen, abliefern, absagen, abschaffen, abscheiden, abschicken, Abschicken, abschnallen, abschreiben, abschütteln, absehen von, absetzen, abspringen, Abstand nehmen, abstehen, abstellen, abtreten, abtun, abwerfen, annoncieren, anordnen, auferlegen, Aufgabe stellen, aufhören, auflösen, aufräumen, aufstecken, auftragen, Auftrag geben, ausscheiden, ausschlagen, ausschreiben, aussteigen, ausverkaufen, Bankrott gehen, beauftragen, beenden, beendigen, befehlen, beschließen, bestellen, bestimmen, bleibenlassen, brechen, die Waffen niederlegen, diktieren, dreingeben, einlenken, einliefern, einstecken, einstellen, einwerfen, enden, entsagen, erlassen, erteilen, fallenlassen, fallen lassen, Feierabend machen, gebieten, gehen, heimgehen, heißen, herauskommen, hinbringen, hinhauen, hinschaffen, hinscheiden, hinschmeißen, hinwerfen, inserieren, kapitulieren, kuschen, lassen, liefern, liquidieren, lockerlassen, lossagen, nachgeben, opfern, Order geben, passen, pfeifen, preisgeben, quittieren, räumen, resignieren, scheiden, schießen lassen, schlappmachen, schließen, Schluss machen, schmeißen, schwach werden, sein lassen, sich absetzen, sich aufgeben, sich entäußern, sich enthalten, sich ergeben, sich geschlagen geben, sich trennen, sich versagen, sich zurückziehen, übertragen, umfallen, umschwenken, unterbinden, unterwerfen, verfügen, verkaufen, verladen lassen, verlassen, versagen, verscheiden, verschleudern, verwirken, verzichten, verzichten auf, vorschreiben, weggehen, wegschicken, weichen, willfahren, zur Bahn bringen, zur Post bringen, zurücklassen, zurückstecken, zurücktreten, abgehen von  , abkommen von  , ablassen von  , abschwören  , ein Ende machen  , entraten  , entwöhnen  , sich lossagen  , sich unterwerfen  , abgeben, abtreten, abziehen, als Einschreibebrief versenden, anberaumen, angeben, anhalten, anleiten, ansetzen, anweisen, Anweisungen geben, auf die Post bringen, aufstecken, auftragen, aushändigen, austeilen, beauftragen, bestimmen, einhändigen, einlenken, einreichen, einschreiben, einschreiben lassen, entlassen, ergeben, fahrenlassen, fahren lassen, fallenlassen, fallen lassen, festlegen, halten, instruieren, Instruktionen geben, klären, leisten, mit dem Geld herausrücken, preisgeben, schießenlassen, schmeißen, sich zurückziehen, überantworten, überbringen, übergeben, unterlassen, verlassen, Verzicht leisten, vorlegen, zur Post bringen, zurückstecken, abgehen von  , ausfallen  , ausliefern  , ausscheiden  , berappen  , blechen  , bleibenlassen  , entgegenkommen  , erliegen  , lockerlassen  , nachgeben  , sich begeben  (literary, + génitif), sich ergeben  , weichen  , angeben  , aufschlagen  , servieren  , abfallen, abtrünnig werden, fallenlassen, hängenlassen, hinterlassen, im Stich lassen, sitzenlassen, sitzen lassen, verlassen, weggehen, zurücklassen

-geben sinonimai aussprechen, erstatten, fällen, restituieren, rückerstatten, rückzahlen, wiedererstatten, zurückbringen, zurückerstatten, zurückgeben, zurückkehren, zurückkommen, zurückschlagen, zurückstellen, zurückversetzen

Geben sinonimai Ausgeben

geben sinonimai abgeben, abwerfen, erlauben, gestatten, halten, leisten, liefern, reichen, überbringen, übergeben, überreichen, ungern tun/geben, vorlegen, weitergeben, zugeben, zugestehen, zulassen, zurückgeben, zuspielen, zustecken, gewähren  , abgeben, abliefern, abtreten, angedeihen lassen, aufführen, auftreten, ausgeben, aushändigen, ausrichten, ausstatten, ausstrahlen, austeilen, bedenken, beglücken, beschenken, bestehen, betragen, bewegen, bieten, darbieten, darreichen, dasein, da sein, eingeben, einhändigen, entlohnen, ergeben, erteilen, es geben, es sein, existieren, fortgeben, gebärden, gebaren, gehaben, gewähren, herauskehren, herausrücken, hergeben, hingeben, hinstrecken, inszenieren, langen, mitbringen, mitgeben, opfern, organisieren, präsentieren, reichen, schenken, sein, sich aufführen, sich aufführen wie, sich benehmen, sich benehmen wie, sich betragen, sich betragen wie, sich finden, sich führen, sich gebärden, sich geben, sich verhalten, sich verhalten wie, spenden, spendieren, spielen, stiften, teilen, überbringen, übereignen, übergeben, überlassen, überreichen, übertragen, veranstalten, verehren, vergeben, verhalten, verleihen, vermachen, verschenken, versehen, versorgen, vorführen, vorkommen, weggeben, wegschenken, zeigen, zukommen lassen, zuteilen, ausstatten mit  , sich fügen  

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Netoliese aufgeben esantys žodžiai