durchlesen lietuviškai

durchlesen vertimas peržvelgti, peržiūrėti, permesti akimis, atidžiai apžiūrėti, ištirti, perskaityti, skaitymas, pasiskaitymas, skaityti, garsiai perskaityti, kalbėti apie, skaityti paskaitą, išdrožti pamokslą, deklamuoti, rėžti kalbą, per, baigtas, pasibaigęs, praėjęs, dar kartą, iš naujo, rūpestingai, atlikti, įvykdyti, su, pasinaudojant, nuo pradžios iki galo, kiaurai, į kitą pusę, iki galo, nuo, dėl, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, dėka, per kieno malonę, kam padedant, kuriuo nors būdu, ir džiaugsme, ir varge, nepaisant kliūčių, nepaisant kliūčių/sunkumų, sunkumų, nusiųsti telegrafu, pranešti telegrafu, siųsti telegrafu, telegrafuoti, beviltiškas, nepataisomas, iki kaulų smegenų, gabenti, perduoti, pervežti, pranešti, susisiekti, bristi, perbristi, supjaustyti, magiškai, Skaitymas

 • Korrektur lesen (v.) skaityti korektūrą
 • Fähigkeit, zu Lesen und zu Schreiben, die Bildung (n.) raštingumas
 • Korrektur lesen von (v.) skaityti korektūrą
 • Stimmabgabe durch Vertreter (n.) balsavimas pagal pavedimą
 • von den Lippen lesen (v.) suprasti iš lūpų judesių
 • zu Lesen und zu Schreiben (n.) raštingumas
 • zwischen den Zeilen lesen (v.) skaityti tarp eilučių
 • Kostenersparnis durch Großserienfertigung (n.) masto ekonomija
 • Stimmabgabe durch Bevollmächtigten (n.) balsavimas pagal įgaliojimą
 • Umweltvergiftung durch Metalle (n.) teršimas metalais
 • Verunreinigung durch Schiffe (n.) laivų tarša
 • Verunreinigung durch die Landwirtschaft (n.) žemdirbystės tarša
 • Umweltverschmutzung durch Kohlenwasserstoffe (n.) tarša naftos produktais
 • Verschmutzung durch das Auto (n.) automobilių tarša
 • Ab durch die Hecke Anapus tvoros
 • Lesen (n.) skaitymas, pasiskaitymas
 • lesen (v.) skaityti, perskaityti, garsiai perskaityti, kalbėti apie, skaityti paskaitą, išdrožti pamokslą, deklamuoti, rėžti kalbą
 • Lese. () skaitymui skirtas, skaitymų, skaitinių
 • Lese-... () skaitymui skirtas, skaitymų, skaitinių
 • Lesen Skaitymas
 • Die durch die Hölle gehen Elnių medžiotojas
 • Durch die Bibel John Vernon McGee
 • Entführung durch Außerirdische Ateivių grobimai
 • Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos

durchlesen sinonimai anblättern, auslesen, durcharbeiten, durchgehen, durchschauen, durchsehen, einsehen, fertiglesen, genau prüfen, lesen, überfliegen, überlesen, zu Ende lesen

lesen sinonimai abernten, ablesen, aufsammeln, auslesen, deklamieren, dozieren, durcharbeiten, durchgehen, durchlesen, einbringen, einsammeln, entziffern, ernten, etwas zu Gehör bringen, pflücken, rezitieren, sammeln, schmökern, sich in ein Buch vergraben, sich vertiefen, stöbern in, studieren, unterrichten, Unterricht erteilen, Unterricht geben, verlesen, verschlingen, vorbringen, vorlesen, Vorlesungen halten, vortragen, zur Verlesung bringen, ablesen, anhäufen, auflesen, aufsammeln, auslegen, belehren, deklamieren, dozieren, einen Vortrag, einen Vortrag/Vorlesung halten, einsammeln, ernten, Gespräch, mähen, sammeln, Vorlesung halten, wettern, zusammenraffen, schmökern  

durch sinonimai beendet, fertig, über, vorbei, an, angesichts, auf Grund, aus, dank., dank..., durchgebacken, durch Vermittlung von, fertig, gar, infolge, kraft, lang, mithilfe von, mittels, mittendurch, niedriger, ob, per, quer durch, seitens, unter, vermittels, vermöge, von, vorausgegeben, wegen, anhand  , anhand von  , aufgrund  , dank  , durch .. hindurch  , hindurch  (postposition, + accusatif), im Hinblick auf  , in Anbetracht  , mit  , mit Hilfe von  , querdurch  , über  , unter Anwendung  , vonseiten  

durch- sinonimai abwickeln, aufführen, ausführen, bringen, darbieten, durchführen, machen, spielen

Netoliese durchlesen esantys žodžiai