abgehen lietuviškai

abgehen vertimas praeiti, stigti, neturėti, nebūti, trūkti, išeiti, išvykti, mesti, ištrūkti, atsiklijuoti, judėti, keliauti, leistis į kelionę, atitekti, būti parduotam, nusmukti, nutrūkti, nukristi, nu-, iš, nuo, žygis, žygiavimas, ėjimas pirmyn, išėjimas, išvykimas, eiti, nuvažiuoti, vykti, parduoti, būti parduodamam, būti pateiktam, sudaryti porą, visumą, apimti, aprėpti, sietis, būti susijusiam, palikti, vesti, jaustis, bendrauti, užmegzti pažintį, rimtai draugauti, trankytis, atsistatydinti, bėgti šalin, tekėti, leisti, pasisekti, veikti, dirbti, paleisti, tikti, skambėti, būti sudribusiam, gūrinti, kūprinti, retkarčiais, vengti, eiti palengva, vaikščioti, vaikščioti po, vesti pasivaikščioti, langais išeiti į, sektis, tvirtai laikytis ant kojų, įsikarščiuoti, nesusivaldyti, pasiusti, prarasti savitvardą, atsirasti, atsitikti, dygti, išdygti, iškilti, įvykti, kilti, pasirodyti, pasitaikyti, įsikišti, įsiterpti, sustabdyti, baigtis, išsekti, nutraukti, pertraukti, praleisti, AB (reikšmės)

 • ab-schleppen (v.) vilkti
 • (auf und ab, hin und her)bewegen (v.) šokinėti
 • ab-halten (v.) įsipareigoti, padaryti, surengti, imtis
 • ab und an (adv.) retkarčiais
 • ab und zu (adv.) retkarčiais
 • etc. ab. (v.) išeina
 • etc. ab. als Regieanweisung (v.) išeina
 • hau ab! () atsipisti, nešdintis, nešdinkis
 • sich(ab, ver-)zweigen (v.) išsišakoti
 • sich(ab-,ver-) zweigen (v.) išsišakoti
 • von jetzt ab (adv.) ateityje, nuo šiol
 • aufgehen (v.) išsispręsti, susitvarkyti, suprasti, suvokti, įsidėmėti, nieko nesuprasti, atsidaryti, atdaryti, atkimšti, atidaryti, susikaupti, sukaupti, atsidėti, suktis apie, koncentruotis, kopti, kilti, lipti, tekėti
 • in Flammen aufgehen pavirsti dūmais, pavirsti dūmais/pelenais, pelenais, sudegti
 • aus dem Weg gehen (v.) pasitraukti į šoną, pasitraukti á ðonà, vengti, išspręsti, įveikti, išsisukinėti, apeiti
 • gehen mit (v.) palydėti, lydėti, akompanuoti, bendrauti, užmegzti pažintį, rimtai draugauti, trankytis
 • gut gehen (v.) tvirtai laikytis ant kojų
 • gut gehen () sektis
 • zugehen (v.) užsidaryti, uždaryti, žlugti, atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti, švęsti, vykti, įvykti
 • zugehen auf artėti prie, artintis, greitai sukakti
 • zugehen auf (v.) bėgti, eiti, judėti į priekį, keliauti
 • nachgehen (adj.) vėluojantis
 • nachgehen (v.) sekti, eiti iš paskos, pasekti, persekioti, vytis, nusivyti, sekioti įkandin, tęsti, užsiimti
 • gehen nach () stovėti prieš, būti atsigręžusiam, išeiti į, langais išeiti į
 • umgehen (v.) vengti atsakyti, išsisukinėti nuo atsakymo, išvengti, išspręsti, įveikti, išsisukinėti, apeiti, vengti, apsupti, supti, apjuosti, pasklisti, sklisti, liesti, imti, apdoroti, paveikti, elgtis su, laikyti, tykojant klaidžioti, šmižinėti, veikti pasalomis, apvažiuoti, persekioti, neduoti ramybės, apimti
 • sparsam umgehen mit (v.) tausoti
 • umgehen mit užmegzti pažintį
 • umgehen mit (v.) būti atsakingam, manipuliuoti, prižiūrėti, puikiai valdyti, saugoti, susitvarkyti su, suvaldyti, tvarkyti, vadovauti, valdyti
 • in die Luft gehen (v.) įsiusti, netekti kantrybės, įsikarščiuoti, nesusivaldyti, užvirti pykčiu, prarasti savitvardą, pasiusti
 • unter Wasser gehen (v.) nerti, mestis
 • zu Ende gehen () įsikišti, baigtis, nutraukti, sustabdyti, pertraukti, išdžiūti, išsekti
 • vor sich gehen (v.) atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti
 • vor sich gehen () švęsti, atsitikti, vykti, įvykti
 • zur Seite gehen (v.) praleisti
 • AB Argir Argja BF
 • AB Kopenhagen Akademisk BK
 • Ab durch die Hecke Anapus tvoros
 • Investor AB
 • MySQL AB
 • Die durch die Hölle gehen Elnių medžiotojas
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • eine bestimmte Stelle, Ort verlassen, weggehen
 • sich von etw. lösen
 • übertragen einen Ausbildungs-, Arbeitsplatz verlassen
 • umgangssprachlich los sein, sich abspielen
 • umgangssprachlich aktiv sein, aus sich herausgehen
 • intransitiv, einer Sache/Person geht etwas ab: der Sache/Person fehlt dieses etwas
 • eine Ortschaft oder ein Gebäude aufgeben
 • [8] sterben
 • [9] von etwas abgezogen, subtrahiert werden
 • [10] prüfend an etwas entlang gehen
 • [11] sich von einer Hauptachse trennen

ab sinonimai weg, ab jetzt, abwärts, fort, hernieder, herunter, hinaus, hinunter, hinweg, Hinweg, los, müde, stromabwärts, von, weg, zukünftig, von .. an  (von, + datif)

Gehen sinonimai Abfahrt, Abflug, Abgang, Ablauf, Abreise, Abschied, Abtritt, Abwanderung, Aufbruch, Ausreise, Ausstieg, Austritt, Begehen, Eingehen, Fortgang, Marsch, Marschmusik

gehen sinonimai arbeiten, bewegen, drehen, fahren, fortbewegen, fortgehen, führen, funktionieren, im Begriff stehen, in Betrieb sein, klappen, krumm sitzen, latschen, laufen, laufenlassen, reichen, schlurfen, spazieren gehen, verlassen, verlaufen, wandern, weggehen, wirken, zu., zu..., abdanken, abfahren, abfliegen, abgehen, abmarschieren, abreisen, abtreten, abwandern, Amt niederlegen, angehen, anlangen, arbeiten, aufbrechen, aufgeben, aufhören, ausführbar sein, ausgehen, ausreisen, aussteigen, austreten, begeben, begehen, beschreiten, besuchen, betreffen, betreten, bewegen, beziehen, bummeln, daten, davongehen, den Dienst quittieren, denkbar sein, drehen, einbeziehen, ein festes Verhältnis haben mit, einschließen, ergehen, fahren, fahren zu, flanieren, folgen, fortfahren, fortgehen, fühlen, führen, funktionieren, gangbar sein, gehen in, gehen mit, gehen nach, gehen zu, gehören, gelingen, gelten, glücken, gut ausgehen, handeln, hatschen, herumtreiben, hinausziehen, hinfahren, in Betrieb sein, in den Krieg ziehen, kündigen, latschen, laufen, losfahren, losgehen, lustwandeln, möglich sein, preschen, rennen, schleichen, schlendern, schlurfen, schlürfen, schreiten, sein, seinen Rücktritt erklären, sich aufmachen, sich befinden, sich beschäftigen, sich bewegen, sich beziehen, sich erstrecken, sich fortbewegen, sich fortmachen, sich fühlen, sich hinziehen, sich spannen, sich verkaufen, spazieren, spazierengehen, spazieren gehen, staksen, stapfen, stelzen, Stelzen, sterben, stiefeln, streifen, tänzeln, tappen, tippeln, trampeln, treten, trippeln, trödeln, umfangen, umfassen, Umgang haben, umgehen mit, umherwandern, verkehren mit, verlassen, wandeln, wandern, Wandern, waten, watscheln, wegfahren, weggehen, wegreisen, ziehen, zockeln, zotteln, zuckeln, zumute sein, zu Mute sein, zurücklassen, zurücktreten, ein Verhältnis haben mit  , losziehen  , marschieren  

abgehen sinonimai abfallen, ablösen, lösen, loslösen, ab-/wegfahren, abbiegen, abblättern, abbrechen, abbröckeln, abdanken, abfahren, abfliegen, abgrasen, abhauen, abklappern, ablassen, ablatschen, ablaufen, ablegen, abreiben, abreisen, abreißen, abrennen, abscheuern, Abschied nehmen, abschreiten, abspringen, absuchen, abtreten, abweichen, abwetzen, abzweigen, Amt niederlegen, aufbrechen, aufgeben, aufhören, ausradieren, ausscheiden, aussteigen, austreten, ausziehen, begehen, besichtigen, blättern, den Anker lichten, den Dienst quittieren, durchkämmen, einen Platz verlassen, entlanggehen, ermangeln, -fahren, fehlen, gehen, herunterspringen, in See stechen, kontrollieren, lockern, löschen, losfahren, mangeln, patrouillieren, sich aufmachen, sich exmatrikulieren, sich gabeln, sich lösen, sich loslösen, sich verabschieden, sich verzweigen, starten, sterben, stöbern, verlassen, verschwinden, wegfahren, wegfliegen, empfehlen  , abbrechen, abführen, ablaufen, abzweigen, aufgeben, ausscheiden, entbehren, es fehlt ihr etc.an, fehlen, gebrechen, herauskommen, losbrechen, lösen, Mangelware sein, Not leiden, sich gabeln, sich lösen, verlassen, verlaufen, vollziehen, vorbeigehen, zich teilen, abspringen  , entraten  (alt, + génitif), ermangeln  (literary, fehlen an  , mangeln  , mangeln an  , streiken  

Netoliese abgehen esantys žodžiai