angehen lietuviškai

angehen vertimas melstis, maldauti, prašyti, poteriauti, melsti, ginčyti, užtekti, pakakti, ginti, bartis, sietis, būti susijusiam, imtis, bandyti spręsti, klausti, užsidegti, užsižiebti, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, žygis, žygiavimas, ėjimas pirmyn, išėjimas, išvykimas, eiti, nuvažiuoti, vykti, parduoti, būti parduodamam, būti pateiktam, sudaryti porą, visumą, apimti, aprėpti, išeiti, išvykti, mesti, palikti, vesti, jaustis, bendrauti, užmegzti pažintį, rimtai draugauti, trankytis, atsistatydinti, judėti, bėgti šalin, tekėti, leisti, pasisekti, veikti, dirbti, paleisti, tikti, skambėti, būti sudribusiam, gūrinti, kūprinti, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti, vengti, eiti palengva, vaikščioti, vaikščioti po, vesti pasivaikščioti, langais išeiti į, sektis, tvirtai laikytis ant kojų, įsikarščiuoti, nesusivaldyti, pasiusti, prarasti savitvardą, atsirasti, atsitikti, dygti, išdygti, iškilti, įvykti, kilti, pasirodyti, pasitaikyti, įsikišti, įsiterpti, sustabdyti, baigtis, išsekti, nutraukti, pertraukti, praleisti

 • aus dem Weg gehen (v.) pasitraukti į šoną, pasitraukti á ðonà, vengti, išspręsti, įveikti, išsisukinėti, apeiti
 • gehen mit (v.) palydėti, lydėti, akompanuoti, bendrauti, užmegzti pažintį, rimtai draugauti, trankytis
 • aufgehen (v.) išsispręsti, susitvarkyti, suprasti, suvokti, įsidėmėti, nieko nesuprasti, atsidaryti, atdaryti, atkimšti, atidaryti, susikaupti, sukaupti, atsidėti, suktis apie, koncentruotis, kopti, kilti, lipti, tekėti
 • in Flammen aufgehen pavirsti dūmais, pavirsti dūmais/pelenais, pelenais, sudegti
 • zugehen (v.) užsidaryti, uždaryti, žlugti, atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti, švęsti, vykti, įvykti
 • zugehen auf artėti prie, artintis, greitai sukakti
 • zugehen auf (v.) bėgti, eiti, judėti į priekį, keliauti
 • umgehen (v.) vengti atsakyti, išsisukinėti nuo atsakymo, išvengti, išspręsti, įveikti, išsisukinėti, apeiti, vengti, apsupti, supti, apjuosti, pasklisti, sklisti, liesti, imti, apdoroti, paveikti, elgtis su, laikyti, tykojant klaidžioti, šmižinėti, veikti pasalomis, apvažiuoti, persekioti, neduoti ramybės, apimti
 • sparsam umgehen mit (v.) tausoti
 • umgehen mit užmegzti pažintį
 • umgehen mit (v.) būti atsakingam, manipuliuoti, prižiūrėti, puikiai valdyti, saugoti, susitvarkyti su, suvaldyti, tvarkyti, vadovauti, valdyti
 • nachgehen (adj.) vėluojantis
 • nachgehen (v.) sekti, eiti iš paskos, pasekti, persekioti, vytis, nusivyti, sekioti įkandin, tęsti, užsiimti
 • gehen nach () stovėti prieš, būti atsigręžusiam, išeiti į, langais išeiti į
 • gut gehen (v.) tvirtai laikytis ant kojų
 • gut gehen () sektis
 • unter Wasser gehen (v.) nerti, mestis
 • in die Luft gehen (v.) įsiusti, netekti kantrybės, įsikarščiuoti, nesusivaldyti, užvirti pykčiu, prarasti savitvardą, pasiusti
 • vor sich gehen (v.) atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti
 • vor sich gehen () švęsti, atsitikti, vykti, įvykti
 • zu Ende gehen () įsikišti, baigtis, nutraukti, sustabdyti, pertraukti, išdžiūti, išsekti
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • zur Seite gehen (v.) praleisti
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
 • Die durch die Hölle gehen Elnių medžiotojas
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • elektronische Geräte, Motoren: starten, losgehen, anspringen
 • Licht & Lichterzeugendes: anfangen zu leuchten
 • Vorhaben: anfangen, etwas umzusetzen
 • mit etwas zu tun haben oder in Verbindung stehen; betreffen
 • sich mit einer Bitte um etwas bei jemandem bemerkbar machen
 • gegen etwas Gewalt gebrauchen, sich gegen etwas zur Wehr setzen
 • Pflanzen: anwachsen

angehen sinonimai abgeben, arbeiten, auseinandersetzen, ausleuchten, austragen, beleuchten, bestrahlen, erhellen, erleuchten, leuchten, abstreiten, anfechten, anflehen, angreifen, anlangen, ausfechten, ausreichen, beschwören, bestreiten, beten, betreffen, beziehen, bitten, bitten und betteln, diskutieren, diskutieren über, disputieren, disputieren über, drehen, dringend bitten, durchdiskutieren, durchfechten, durchsprechen, erörtern, ersuchen, flehen, gehen, gelten, genügen, handeln, hinkommen, hinreichen, inständig bitten, langen, reichen, sich beschäftigen, sich beziehen, streiten, verteidigen, zureichen, wehren  , widersprechen  , anbahnen, anbelangen, anbrechen, anbrennen, anfangen, anfechten, angreifen, ankämpfen gegen, anlangen, anstoßen, aufblenden, auffordern, aufsprießen, beanstanden, beginnen, bekämpfen, berühren, betreffen, Bezug haben mit, Bezug haben zu, bitten, debütieren, den ersten Schritt tun, durchkommen, einen Anfang machen, einkehren, einsetzen, eintreten, einziehen, entkeimen, entsprießen, eröffnen, fordern, gegen etwas ankämpfen, gelten, in Angriff nehmen, in die Wege leiten, in Zusammenhang stehen, kämpfen, keimen, kümmern, seinen Einzug halten, sich erstrecken auf, sich vornehmen, sich wenden, sprießen, starten, tangieren, unternehmen, vornehmen, wachsen, zu brennen beginnen, zu leuchten beginnen, zusammenhängen, zusammenhängen mit, zu tun haben mit, kämpfen gegen  , sich ausbitten  , sich beziehen auf  , anbelangen, betreffen, sich handeln um

Gehen sinonimai Abfahrt, Abflug, Abgang, Ablauf, Abreise, Abschied, Abtritt, Abwanderung, Aufbruch, Ausreise, Ausstieg, Austritt, Begehen, Eingehen, Fortgang, Marsch, Marschmusik

gehen sinonimai arbeiten, bewegen, drehen, fahren, fortbewegen, fortgehen, führen, funktionieren, im Begriff stehen, in Betrieb sein, klappen, krumm sitzen, latschen, laufen, laufenlassen, reichen, schlurfen, spazieren gehen, verlassen, verlaufen, wandern, weggehen, wirken, zu., zu..., abdanken, abfahren, abfliegen, abgehen, abmarschieren, abreisen, abtreten, abwandern, Amt niederlegen, angehen, anlangen, arbeiten, aufbrechen, aufgeben, aufhören, ausführbar sein, ausgehen, ausreisen, aussteigen, austreten, begeben, begehen, beschreiten, besuchen, betreffen, betreten, bewegen, beziehen, bummeln, daten, davongehen, den Dienst quittieren, denkbar sein, drehen, einbeziehen, ein festes Verhältnis haben mit, einschließen, ergehen, fahren, fahren zu, flanieren, folgen, fortfahren, fortgehen, fühlen, führen, funktionieren, gangbar sein, gehen in, gehen mit, gehen nach, gehen zu, gehören, gelingen, gelten, glücken, gut ausgehen, handeln, hatschen, herumtreiben, hinausziehen, hinfahren, in Betrieb sein, in den Krieg ziehen, kündigen, latschen, laufen, losfahren, losgehen, lustwandeln, möglich sein, preschen, rennen, schleichen, schlendern, schlurfen, schlürfen, schreiten, sein, seinen Rücktritt erklären, sich aufmachen, sich befinden, sich beschäftigen, sich bewegen, sich beziehen, sich erstrecken, sich fortbewegen, sich fortmachen, sich fühlen, sich hinziehen, sich spannen, sich verkaufen, spazieren, spazierengehen, spazieren gehen, staksen, stapfen, stelzen, Stelzen, sterben, stiefeln, streifen, tänzeln, tappen, tippeln, trampeln, treten, trippeln, trödeln, umfangen, umfassen, Umgang haben, umgehen mit, umherwandern, verkehren mit, verlassen, wandeln, wandern, Wandern, waten, watscheln, wegfahren, weggehen, wegreisen, ziehen, zockeln, zotteln, zuckeln, zumute sein, zu Mute sein, zurücklassen, zurücktreten, ein Verhältnis haben mit  , losziehen  , marschieren  

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese angehen esantys žodžiai