anbrennen lietuviškai

anbrennen vertimas padegti, apdengti, aplipti, užsidegti, įdeginti ženklą, padegti, uždegti, sudeginti, deginti, nudeginti, distiliuoti, varyti, gaminti, išspausti, išskirti, ekstrahuoti, žėrėti, plieksti, rodyti, išstatyti, išdeginti, išdegti, įgelti, gelti, graužti, žioruojantis, liepsnojantis, degantis, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, užžiebti, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

 • herunter-brennen (v.) plieksti
 • brennen vor (v.) ilgėtis, trokšti
 • brennen auf (v.) ilgėtis, trokšti
 • ausbrennen (v.) užsidegti, perdegti, perdeginti, prideginti
 • ausbrennen () sunaikinti
 • brennen (aus) (v.) gaminti, varyti
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • zu brennen beginnen (v.) užžiebti, pavirsti dūmais, pelenais, sudegti, pavirsti dūmais/pelenais, užsidegti, įsiliepsnoti, suliepsnoti
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
 • Brennen muss Salem Zalės valda
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
 • Brennen muss Salem (Film) Zalės Valda (1979 filmas)

anbrennen sinonimai anbacken, anfachen, anfeuern, angehen, anhaften, anhängen, anheizen, anmachen, ansetzen, anstecken, anzünden, brennen, entfachen, entzünden, festbacken, Feuer fangen, gokeln, haften, haftenbleiben, in Brand setzen, in Brand stecken, kleben, kokeln, schüren, schwarz werden, sengen, sich entzünden, überziehen, verkrusten, zünden, backen  , pappen  , anstecken, anzünden, entzünden, in Brand setzen, in Brand stecken, in Flammen setzen, zünden  

Brennen sinonimai Ausbrennen, Hautjucken  , Jucken  , Juckreiz  , Kitzel  , Kribbeln  

brennen sinonimai beißen, in Flammen, leuchtend, lodernd, stechen, verbrennen, anliegen, anzünden, aufliegen, destillieren, einprägen, entfachen, entflammen, flammen, gegeben werden, gelten, gewinnen, gezeigt werden, glühen, hängen, knallen, kommen, laufen, mit einem Brandmal kennzeichnen, mit einem Brandmal versehen, nach etwas lechzen, spielen, verbrennen, zeigen, abbrennen, anbrennen, anglimmen, aufbrennen, aufflackern, aufflammen, auflodern, ausbrennen, beißen, beizen, bohren, Branntwein erzeugen, Branntwein herstellen, Branntwein produzieren, destillieren, durch Mark und Bein gehen, eilen, einbrennen, ein Raub der Flammen werden, extrahieren, Feuer fangen, flackern, flammen, foltern, gieren, glimmen, herunterbrennen, in Brand geraten, in Flammen aufgehen, in Flammen stehen, jucken, knistern, kribbeln, leuchten, lodern, lohen, rösten, scheinen, schmerzen, schmoren, schwelen, sengen, sich brennen, sich entzünden, strahlen, verbrennen, verglimmen, verglühen, verkohlen, versengen, wehtun, weh tun, ziehen, glühen  , abbrennen, ausbrennen, destillieren, entfachen, verbrennen, verfeuern

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese anbrennen esantys žodžiai