nach lietuviškai

nach vertimas po, namie, namo, keliaujantis į, ant, į... pusę, į, link, ... būdu, per, pagal, laikantis, po, paskui, po to, kai, ten, čionai, čia, einantis po, be perstojo, be pertraukos, be sustojimo, iš eilės, ištisai, neatsitraukiant, nesustodamas, vienas paskui kitą, vorele, į išorę, į šalis, tolyn, kiek/kur širdis geidžia, kiek, kur širdis geidžia, panorėjus, m.e, mūsų eros metais, po Kristaus gimimo, tradiciškai, tinkamai, kiek širdis geidžia, į vidų, į šiaurę, aukštai, einantis, nukreiptas aukštyn, aukštyn, rytinis, rytų, į rytus, nukreiptas pietų kryptimi, į pietus, netrukus, pamažu, dalimis, laipsniškai, palaipsniui, žemai, žemyn, į priekį, pirmyn, vakarų link

 • (nach)oben,hoch ant, aukštas, aukštyn, į
 • nach oben (adj.) einantis, nukreiptas aukštyn
 • nach oben (adv.) aukštyn
 • nach Gehör spielen groti iš klausos
 • eine nach der anderen (adv.) be sustojimo, neatsitraukiant, ištisai, be pertraukos, nesustodamas, iš eilės, be perstojo, vorele, vienas paskui kitą
 • nach .. Art () ... būdu
 • nach Belieben handeln () daryti kaip nori
 • nach Hause (adv.) namie
 • nach Luft schnappen (v.) (už)dusinti, uždusti, uždusinti, dusinti, uždusti, springti
 • nach Maß gearbeitet () pasiūtas pagal užsakymą, kaip pagal užsakymą
 • nach Norden (adv.) į šiaurę
 • auf dem Weg nach () keliaujantis į, ant, į... pusę, į, link
 • nach Art von () ... būdu
 • nach Atem ringen (v.) (už)dusinti, uždusti, uždusinti, dusinti, uždusti, springti
 • nach Belieben () kiek, kur širdis geidžia, panorėjus, kiek/kur širdis geidžia
 • nach Christi Geburt (adv.) m.e, po Kristaus gimimo, mūsų eros metais
 • nach Christus (adv.) m.e, po Kristaus gimimo, mūsų eros metais
 • nach Herzenslust (adv.) kiek širdis geidžia
 • nach Norden gerichtet (adj.) einantis į šiaurę, šiaurės
 • nach Osten (adj.) rytų, rytinis
 • nach Osten (adv.) į rytus
 • nach Strich und Faden (adv.) svarus, reikšmingai
 • nach Süden (adj.) nukreiptas pietų kryptimi
 • nach Süden (adv.) į pietus
 • nach dem Aussehen zu schließen () sprendžiant iš kieno išvaizdos, iš pažiūros
 • nach der Tradition (adv.) tradiciškai
 • nach Westen (adv.) vakarų link
 • nach außen (adv.) atvirame ore, lauke, išėjęs, lauk, ne namuose, ne darbe, ne įprastoje vietoje, į šalis, į išorę, tolyn
 • nach dem Tod des Vaters geboren (adj.) pomirtinis, gimęs po tėvo mirties
 • nach dem Tode (adj.) pomirtinis
 • nach dem ersten akademischen Grad (adj.) antrosios studijų pakopos, magistro
 • nach hinten (adv.) arti atramos, atgalinis, nukreiptas atgal, atgal, atbulom, užpakaliu
 • nach innen () į vidų
 • nach innen gerichtet () į vidų
 • nach jemands Geschmack () pomėgis
 • nach links () kairys, į kairę
 • nach meiner () mano galva/nuomone, mano, tavo... nuomone
 • nach meiner Ansicht (adv.) mano galva, nuomone, mano galva/nuomone, mano, tavo... nuomone
 • nach meiner Meinung (adv.) mano galva, nuomone, mano galva/nuomone, mano, tavo... nuomone
 • nach oben sind keine Grenzen gesetzt () kaina nesvarbu, kad ir kiek kainuotų
 • nach rechts () į dešinę, visiškai, dešinys
 • nach unten hängen (v.) būti nukarusiam, karoti
 • nach oben gehen (v.) sklandyti, pašokti
 • nach und nach (adv.) vis dėlto, galop, galų gale, baigtis tuo, kad galų gale, pagaliau, galiausiai, žingsnis po žingsnio, palaipsniui, laipsniškai, po truputį, pamažu, dalimis
 • nach und nach () netrukus
 • nach unten (adv.) žemyn, mažiau, žemai
 • nach unten () žemyn, nu-
 • nach vorn (adv.) pirmyn, nukreiptas į priekį/pirmyn, tolyn, į priekį
 • nach vorne (adv.) pirmyn, nukreiptas į priekį/pirmyn, tolyn, į priekį
 • nach wie vor (adv.) visada, dar, jau, vis, nuolat, kol kas
 • nach Übersee (adj.) į užjūrį, į užsienį, užjūrio, užsienio
 • Fangmenge nach Arten (n.) laimikis pagal rūšis
 • Gebühr nach Achszahl (n.) ašies mokestis
 • Gliederung nach Geschlecht (n.) pasiskirstymas pagal lytį
 • Handel nach Erzeugnissen (n.) prekyba produktais
 • Handel nach Ländergruppen (n.) prekyba tarp šalių grupių
 • Handel nach Ländern (n.) prekyba tarp šalių
 • Vorzugsstimme (n.) pirmenybinis balsavimas
 • Denke nach und werde reich Galvok ir būk turtingas
 • Großer Sprung nach vorn Didysis šuolis
 • Einwandereranteile nach Ländern Sąrašas:Šalys pagal imigrantų skaičių
 • Evangelium nach Johannes Evangelija pagal Joną
 • Evangelium nach Lukas Evangelija pagal Luką
 • Evangelium nach Markus Evangelija pagal Morkų
 • Evangelium nach Matthäus Evangelija pagal Matą
 • Leben nach dem Tod (n.) pomirtinis gyvenimas
 • Liebe nach Fahrplan Ypatingieji traukiniai
 • Ländervorwahlliste sortiert nach Nummern Sąrašas:Šalių telefonų kodai
 • Suizidrate nach Ländern Sąrašas:Valstybės pagal savižudybių skaičių
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • in Richtung (mit Dativ oder adverbialer Bestimmung des Ortes)
 • Hervorhebung des Ziels einer im Satz ausgedrückten Tätigkeit; mit Dativ
 • Relation, bei der das mit nach referenzierte Bezugsobjekt zeitlich oder räumlich (in Bewegungsrichtung) vor dem Subjekt liegt; mit Dativ
 • jemandes Zitat aufgreifen; mit Dativ

nach sinonimai da, dahin, dort, dorthin, gemäß, her, hier, hierher, hierhin, hin, hinüber, hinzu, je nachdem, pro, anhand  , anhand von  , an Hand von  , entsprechend  , im Einklang mit  , je nach  , auf dem Heimweg, auf der Heimfahrt, beliebig, daheim, heim, heimwärts, zuhause, zu Hause, ...-wärts, als Folge, an, anschließend, -artig, auf, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, bestimmt, danach, dann, darauf, endlich, entsprechend, folgende, gemäß, hernach, hierauf, hiernach, hinter, hinterdrein, hinterher, hinwärts, im Anschluss an, in Richtung, laut, nachdem, nachfolgend, nachher, schließlich, später, unterwegs nach, weiterhin, zu, zufolge, bezüglich  , für  , im Anschluß an  , in der Folge  , in Übereinstimmung mit  , je nach  , nach .. Art  (nach, + datif), nach Art von  , nach Maßgabe  

Netoliese nach esantys žodžiai