anbrechen lietuviškai

anbrechen vertimas naudotis, remtis, aušti, išaušti, laikytis žodžio, sulaužyti žodį, laužyti, daužyti, nudaužti, nulaužti, pranešti, sulūžti, lūžti, sulaužyti, iširti, nugalėti, įveikti, sutramdyti, nusižengti, išlaužti, pertraukti, nutraukti, pabaigti, sudrėkinti, drėkinti, sušvelninti, plėšti, plėšyti, draskyti, plyšti, trūkti, skilti, atkirpti, krešėti, vemti, išmesti, versti, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, sudaužyti, sutrupinti, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

 • Eis brechen () pralaužti ledus
 • Steine brechen (v.) eksploatuoti karjerą, skaldyti akmenis
 • in Stücke brechen (v.) sudaužyti, sutrupinti
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • Etwas, das beginnt
 • umgangssprachlich öffnen

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Brechen sinonimai Bruch, Erbrechen, Zerbrechen

brechen sinonimai abbrechen, abschreiben, abschwächen, anfeuchten, auseinandergehen, aussetzen, beibringen, einreißen, kaputtgehen, meistern, reißen, sein Wort halten/brechen, splittern, überrollen, überschreiten, übertreten, überwältigen, überwinden, unterbrechen, zerbrechen, zerreißen, zer-reißen, zuwiderhandeln, abbrechen, abbröckeln, abknicken, abpflücken, abreißen, abrupfen, abtrennen, abzupfen, aufbrechen, aufgeben, aufkündigen, auflösen, ausbrechen, auseinanderbrechen, auseinander brechen, bersten, biegen, branden, bröckeln, bröseln, durchbrechen, entzweibrechen, entzweien, entzweigehen, falten, falzen, in Stücke gehen, in Stücke zerfallen, kaputtgehen, knacken, knicken, kniffen, krümeln, loslösen, nicht einhalten, nicht halten, pflücken, platzen, reihern, sich abwenden, sich erbrechen, sich lösen, sich übergeben, sich vergehen, splittern, trennen, umbiegen, verletzen, verraten, vomieren, zerbrechen, zerbröckeln, zerbröseln, zerfallen, zerkleinern, zerkrümeln, zerlegen, zerplatzen, zerschellen, zerschlagen, zersplittern, zerspringen, erstarren, gerinnen, klumpen, stocken  , ausbrechen, ausstoßen, erbrechen, kübeln, Reiern, reihern, sich erbrechen, sich übergeben, spucken, übergeben, würgen, herausbrechen  , kotzen  (gewöhnlich, vulgär), speien  , entzweibrechen, kaputtmachen, zerbrechen, unterbrechen, abbrechen  , auflösen  , beenden  

anbrechen sinonimai dämmern, hereinbrechen, umfrieden, umgehen, anbahnen, anfangen, anreißen, anschneiden, anstechen, anstoßen, beginnen, benutzen, debütieren, einen Anfang machen, einkehren, einsetzen, eintreten, einziehen, eröffnen, gebrauchen, in Benutzung nehmen, in Gebrauch nehmen, in Verwendung nehmen, kommen, öffnen, seinen Einzug halten, starten, zum ersten Mal benutzen, zum ersten Mal verwenden, zu verbrauchen beginnen, zu verwenden beginnen, angehen  , angreifen, anschneiden, zurückgreifen auf

Netoliese anbrechen esantys žodžiai