put lietuviškai

put vertimas v (put) 1) (pa)dėti, (pa)statyti; to put to bedpaguldyti miegoti; to put in order sutvarkyti; to put one at his ease įgalintilaisvai jaustis; to put one in charge of paskirti ką atsakingu; to put into one's head įteigti, į(si)kalbėti; to put into shape sutvarkyti; apipavidalinti; 2) (pa)talpinti; 3) skleisti (apie gandą); 4) išreikšti (žodžiais); to put it in black and white parašyti, užrašyti (juodu ant balto); 5) versti (į kitą kalbą); 6) įvertinti, nustatyti (dydį ir pan.); 7) (iš)kelti (klausimą);8) mesti; mėtyti; 9) parūpinti; to put across a) pervežti; b) per(si)kelti; to put aside a) atidėti; b) nušalinti; c) taupyti; to put away a) nunešti; b) atidėti (pinigus); nuimti; c) šnek. suvalgyti; to put back a) atgal pastatyti; b) grįžti į uostą; c) atsukti (laikrodį) atgal; to put by a) atidėti (atsargai); b) vengti (pokalbio); c) stengtis nepastebėti; to put down a) už(si)rašyti; b) laikyti (kuo); susieti; c) numalšinti; priversti tylėti; to put forth a) įtempti jėgas, parodyti (jėgą); b) leisti atžalas; to put forward iškelti; to put in a) pateikti apsvarstyti; b) įterpti, padaryti pastabą; įdėti, įstatyti; c) šnek. įvykdyti (darbą); d) praleisti (laiką); to put in an appearance pasirodyti; to put into išversti (į kitą kalbą); to put off a) atidėti; b) nusirengti, nusiimti nuo savęs; c) nusikratyti; d) atkalbėti (from); to put on a) užsidėti; užsivilkti; apsimauti; b) dėtis, apsimesti; c) pridėti; to put out a) iš(si)kišti; ištiesti; b) gesinti (šviesą); c) erzinti, trukdyti; to put out of countenance sukelti sumišimą; suglumyti; to put through šnek. a) įvykdyti; b) sujungti (telefonu); to put to kinkyti; to put up a) statyti (namą, pjesę); b) nubaidyti (paukščius); c) pakelti (kainą); d) supakuoti, įdėti; e) iškabinti; to put up at(laikinai) apsistoti (viešbutyje); to put up with pakęsti, taikstytis; to put upon a) apkrauti; b) apgauti; to put an end to nutraukti; užbaigti, padaryti galą; to put one's hand to imtis darbo; to put heads together tartis; to put into effect a) paskelbti galiojančiu (apie įstatymą); b) įvykdyti; to put off one's guard susilpninti budrumą; to put off the scentnukreipti klaidingu keliu; to put on airs nosį riesti, didžiuotis; to put on flesh šnek.storėti; to put one on his guard įspėti, perspėtinors; to put out of temper erzinti; to put smb right with pateisinti ką nors kito akyse; to put to death bausti mirtimi; to put to flight priversti bėgti; to put to inconvenience apsunkinti; to put to rout sutriuškinti, priversti bėgti; to put to sea išplaukti į jūrą; to put to the test išbandyti; padeti subine put: ur ass down

 • question put to a minister (n.) parlamentinė interpeliacija
 • put on (adj.) išgalvotas, apsimestinis, netikras, dirbtinis, padirbtas
 • put on (v.) įjungti, atsukti, šaipytis iš, juoktis iš, apgaudinėti, mulkinti, mulkinti ką, būti priežastimi, sukelti, pastatyti, užsivilkti, užsimauti, padidinti, pridėti, apkvailinti, apgauti, uždėti, užtepti, galioti, duoti, pateikti, surengti, rodyti, statyti, statyti sumą, lošti, eiti lažybų, lažintis, apsimesti, vaizduoti
 • put-on (adj.) apsimestinis, netikras, išgalvotas, dirbtinis, padirbtas
 • put-on (n.) išdaiga, farsas, pokštas, parodija, akivaizdi apgaulė
 • put on () įjungti
 • Shot put Rutulio stūmimas
 • put to sleep (v.) užmigdyti
 • put to sleep () numarinti, negyvai užmigdyti
 • put down (v.) numalšinti, numarinti, nusileisti, nukristi, nutupdyti, užregistruoti, užrašyti, paleisti iš, demobilizuoti, išlaipinti, išleisti, paguldyti, padengti, sudaryti, pastatyti, nulenkti, išguldyti, padėti, pažeminti, žeminti, nuleisti, negyvai užmigdyti
 • put-down (n.) žlegsėjimas, šliuksėjimas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (option) the option to sell a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date
 • (move) to put into a certain place or abstract location
 • (change) to cause to be in a certain state; to cause to be in a certain relation Type of: change
 • (give voice) to formulate in a particular style or language
 • (use) to attribute or give
 • (spend) to make an investment
 • (subject) to cause (someone) to undergo something Type of: subject
 • (organize) to arrange thoughts, ideas, temporal events
 • (music) to adapt for performance in a different way
 • (calculate) to judge tentatively or form an estimate of (quantities or time)

put sinonimai put option, allege, claim, deposit, dispose, establish, express, fix, impose, inflict, lay, lay down, maintain, place, posit, put down, seat, set down, settle, situate, stand, write, arrange, assign, assume, cast, commit, couch, daresay, dispose, express, frame, hypothesize, invest, lay, order, organize, place, pose, posit, position, presume, put on, redact, seat, set, set up, suppose, take for granted, chuck, expect, fling, hurl, hypothesise, organise, stick in, stick into, surmise, throw

Netoliese put esantys žodžiai