dėti angliškai

dėti vertimas 1. (guldyti, padėti) lay (down); put (down); place; kur jis dėjo mano knygą? where did he put my book?, what has he done with my book?;2. (valgio) help (smb to); 3. (spausdinti) print; 4. (kirtį, ženklą, antspaudą ir pan.) put; set; 5. d. kiaušinius (apie paukščius) lay eggs;6. (stiklus į langus, dantis ir pan.) set; 7. (smogti) strike, hit; (šaltu ginklu) stab; (botagu) lash, slash; (koja) kick; (kumščiu) punch; d. lazda strike with a stick;8. d. viltis į ką set/pin one's hopes (on), repose/place one's hopes (in); d. galvą a) (gyvybę aukoti) sacrifice oneself; b) (garantuoti) guarantee, vouch

  • (pa)dėti, įdėti, paleisti (v.) deposit, lay, place, pose, position, put, set
  • dėti dangą (v.) surface
  • su(si)dėti, su(si)pakuoti (v.) pack, pack up, wrap, wrap round, wrap up
  • (pa)dėti, (pa)skirti (v.) deposit, lay, place, pose, position, put, set
  • dėti visas pastangas () be at full stretch
  • skystis plaukams dėti (n.) conditioner, hair conditioner, mousse, hair mousse, hair gel, setting-lotion
  • dėti neskiriant (v.) lump
  • dėti pastangas () do one's best, do one's level best, put o.s. out, go out of one's way, take pains, be at pains, apply oneself, apply one's mind, apply oneself/one's mind
  • dėti skyrybos ženklus (v.) punctuate, mark

dėti sinonimai įdėti, investuoti, pastatyti, pozuoti

Netoliese dėti esantys žodžiai
Kiti žodžio dėti vertimai