bėgti angliškai

bėgti vertimas 1. run; b. iš visų jėgų run as fast/quick as one can; run for one's life, run as fast as one's legs will carry one, run at top speed; tear along ; b. risčia trot; nuo vilko bėgo, ant meškos užbėgo flk. out of the frying-pan into the fire; 2. (skubėti) hurry; jis bėga į darbą he is hurrying to (his) work; 3. (sprukti) run away, make off, escape; take to one's heels/legs šnek.; poez. flee (from); 4. (slinkti - apie laiką) pass, elapse, go, go by; (nepastebimai) slip by; (greitai) pass lightly; laikas greitai bėga time flies, time slips by; laikui bėgant in time, in due course ; eventually; 5. (tekėti) flow , run; upė bėga the river flows ; jam kraujas bėga iš nosies his nose is bleeding, blood is running from his nose ; jo skruostais ašaros bėgo the tears streamed/ran down his cheeks

  • bėgti šalin () go, go away, depart, leave, go in for, run along
  • bėgti ristele (v.) jog
  • pasileisti bėgti () run away, do a moonlight flit, abscond, bolt, absquatulate, decamp, run off, go off, make off
  • bëgti risèia (v.) trot, jog, clip, go at a trot
  • bėgti visu greičiu (v.) spurt, sprint, put a spurt on, put on a spurt, put a spurt on / put on a spurt
  • leistis bėgti () run away, do a moonlight flit, abscond, bolt, absquatulate, decamp, run off, go off, make off
  • bėgti nuo (v.) run away, flee, fly, take flight, break out, escape, slip off, slip away, make a break for it, break loose
  • bėgti risčia (v.) trot, jog, clip, go at a trot, canter
  • bėgti šuoliais (v.) canter, gallop

bėgti sinonimai būti tarp, eiti, praeiti, praslinkti, bėgioti, bėgti nuo, būti rodomam, dalyvauti lenktynėse, dalyvauti varžybose, iškelti savo kandidatūrą, ištrūkti iš, paleisti, pamėginti sprukti, trukti, veikti

Netoliese bėgti esantys žodžiai
Kiti žodžio bėgti vertimai