išreikšti angliškai

išreikšti vertimas express; i. nuomonę express/utter an opinion; i. žodžiais put into words; i. pasitikėjimą vyriausybe pass a vote of confidence in the government ; i. bendrą nuomonę give voice to general opinion; i. galingumą vatais express the intensity in watts; i. padėką thank; express one's gratitude (to)

  • išreikšti judesiais ir mimika (v.) mime, mimic
  • išreikšti padėką (v.) notice, acknowledge
  • išreikšti žodžiais (v.) frame, give voice, formulate, word, phrase, articulate
  • išreikšti skaičiais (v.) determine, find, find out, ascertain, evaluate
  • išreikšti kitais žodžiais (v.) paraphrase, rephrase, reword

išreikšti sinonimai išlieti, atspindėti, atstovauti, formuluoti, ištarti, pasakyti, reprezentuoti, rodyti, simbolizuoti, suformuluoti, suskardinti, suteikti, vaizduoti

Netoliese išreikšti esantys žodžiai
Kiti žodžio išreikšti vertimai