pakelti angliškai

pakelti vertimas 1. lift (up), raise; (ką nors sunkaus) heave; p. ranką raise one's hand; p. ranką prieš ką lift up one's hand against smb; p. galvą lift up one's head ; p. bokalą (už) raise one's glass (to); p. bures make/raise/hoist sail; p. vėliavą hoist a flag;2. (paimti nuo žemės) pick up; p. nosinę pick up a handkerchief ;3. (padidinti) raise; (vertę, prestižą) enhance; p. prekių kainas raise the price of goods; p. gyvenimo lygį raise the living standard ;4. (tarnyboje) advance, promote; jį pakėlė kapitonu he was promoted captain arba to the rank of captain;5. (iš miego) rouse; pakelkite mane anksti call/wake me early ;6. (pakęsti) bear , endure, stand; jis negalėjo to daugiau p. he could not bear/stand it any longer; p. kankinimus bear/endure torture;7. mat.: p. kvadratu square; p. kubu cube; p. ketvirtu laipsniu raise to the fourth power

  • pakelti inkarą () weigh anchor, weigh the anchor
  • pakelti kieno nuotaiką () raise someone's spirits
  • pakelti domkratu () jack, jack up
  • pakelti kvadratu () raise to the power of two, raise to the square, square
  • pakelti kubu (v.) cube
  • pakelti pagrindinį smūgį () bear the brunt of

pakelti sinonimai iškelti, kelti, paaukštinti, užkelti, drąsiai pasitikti, drąsiai pasitikti/pakelti, iškęsti, išlaikyti, išplėsti, kelti, padidinti, pagerinti, pakabinti, pakęsti, palaikyti, paremti, pastatyti, stiprinti, sustiprinti, toleruoti

Netoliese pakelti esantys žodžiai
Kiti žodžio pakelti vertimai