lay lietuviškai

lay vertimas I pt iš lie II II v (laid) (pa)dėti; to lay aside a) atidėti į šalį; b) atidėti, taupyti; to lay by atidėti; pataupyti (ateičiai); to lay down a) išlaikyti (vyną); sudėlioti; b) padėti (ginklus),atsisakyti (nuo darbo); palikti (viltį); sudaryti, apmesti (planą); pradėti statyti; to lay inatidėti atsargai, daryti atsargą; to lay off a) mesti ką daryti; b) laikinaiatleisti iš darbo; to lay on a) įrengti, įvesti (dujas, vandenį); b) surengti; to lay out a) išdėlioti, išstatyti (parodai); b) išplanuoti; c) sport. paguldyti, išvesti iš rikiuotės; d) išleisti (pinigus); e) ruošti numirėlį (pašarvojimui); to lay over pakeliui apsistoti; to lay smth up a) sukaupti, padaryti atsargą; b) pastatyti remontui; to lay claim topretenduoti; to lay hold of užvaldyti; to lay up (for one self) ušsitraukti bėdą; to lay smb upbūti paguldytam (ligos) IIIn daina, baladė IVa 1) pasaulietiškas; 2) mėgėjiškas

 • lay hold of (v.) rasti, gauti, nutverti
 • lay down the law to (v.) autoritetingai tvirtinti, nurodinėti
 • lay eyes on (v.) pamatyti, išvysti, matyti
 • lay down (v.) sukrauti, padaryti, daryti, sudaryti, nustatyti, kaupti, rinkti, laikyti, turėti/paimti viršų, nugalėti
 • lay magistrate (n.) taikos teisėjas
 • lay low (v.) susirgti
 • lay in (v.) turėti, laikyti atsargoje, sukaupti, apsirūpinti, sukrauti, kaupti, rinkti, laikyti, turėti/paimti viršų, nugalėti
 • lay down the law (v.) autoritetingai tvirtinti, nurodinėti
 • lie in ambush (v.) užpulti iš pasalų
 • lie down (v.) prigulti, gulėti
 • lie-down (n.) snūstelėjimas, bluosto sudėjimas, snustelėjimas, pogulis, prisnūdimas, snūduriavimas, nusnūdimas
 • white lie (n.) nekaltas melas
 • lie down and die (v.) netekti vilties
 • lie in wait (v.) užpulti iš pasalų
 • lie with (v.) pisti, knistis, mylėtis, miegoti, prisukti, įsukti, atsukti, tekti
 • lay one's hands on (v.) rasti, gauti, nutverti
 • lie in (v.) pagulėti
 • lay by (v.) atidėti, taupyti
 • lay-by (n.) aikštelė šalikelėje automobiliui sustoti
 • lay in stock (v.) apsirūpinti, turėti, laikyti atsargoje, sukaupti, sukrauti, kaupti, rinkti, laikyti, turėti/paimti viršų, nugalėti
 • lay off (v.) laikinai atleisti, liautis, mesti, atsisakyti
 • have a lie-in (v.) pagulėti
 • lie back (v.) atsilošti, atsiremti
 • lie in state būti pašarvotam
 • lay aside (v.) atidėti, padėti į šalį
 • give the lie to (v.) neparodyti, prieštarauti
 • lay it on (v.) šunuodegauti, pagražinti, gražinti, padlaižiauti, pataikauti, įsiteikti, saldliežuvauti, meilikauti
 • lay down one's tools (v.) sustreikuoti, streikuoti, nutraukti darbą
 • lie low (v.) slapstytis, slėptis
 • lay up (v.) sukrauti, apsirūpinti, kaupti, rinkti, laikyti, turėti/paimti viršų, nugalėti
 • lay waste to (v.) nuniokoti, niokoti
 • lay on the line (v.) rizikuoti
 • lay out (v.) pakloti, išplanuoti, surinkti, išdėlioti, išrikiuoti, nutrenkti, nokautuoti
 • lay siege to (v.) apgulti, apsupti, apipilti
 • lay to rest (v.) palaidoti, laidoti, palydėti į amžiną poilsį
 • lay on (v.) suorganizuoti, organizuoti, surengti, suburti, suvienyti, rengti
 • lay over (v.) stabtelėti, trumpam sustoti
 • lay waste (v.) nuniokoti, niokoti
 • lay the table (v.) padengti stalą, padengti, dengti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (song) a narrative song with a recurrent refrain
 • (poetry) a narrative poem of popular origin
 • (be located, situated) to be located or situated somewhere; to occupy a certain position Type of: be
 • (move) to put into a certain place or abstract location
 • (be lying, be) to be lying, be prostrate; to be in a horizontal position Similar to: lie down. Followed by: lie down. Caused by: lay
 • (put, horizontal position) to put in a horizontal position
 • (exist) to originate (in)
 • (organize) to prepare or position for action or operation Type of: organize
 • (be, remain, particular) to be and remain in a particular state or condition Type of: be
 • (lay eggs) to lay eggs
 • (levy) to impose as a duty, burden, or punishment Type of: levy
 • (have, place, relation) to have a place in relation to something else
 • (change posture) to assume a reclining position
 • (profane) characteristic of those who aren't members of the clergy
 • (nonprofessional) not of or from a profession Similar to: nonprofessional

Lie sinonimai Trygve Halvden Lie, Trygve Lie

lie sinonimai falsehood, falsity, prevarication, tale, untruth, fib, be, be located, be situated, consist, dwell, equivocate, fabricate, falsify, fib, invent, lie in, lie quiet, lie still, misrepresent, prevaricate, recline, rest, stand, tell a fib, tell a lie, tell lies, fib, lie down, rest, sit

lay sinonimai laic, ballad, romance, allay, appease, ascribe, assess, attribute, bet, burden, calm, charge, deposit, ease, establish, fit up, fix, impose, impute, install, lay down, locate, lull, mollify, placate, place, play, put, put aside, put down, put in, relieve, set down, settle, soothe, still, suppress, take a bet, wager, quieten, tranquilize, tranquillise, install, lay down, place, pose, position, put, put down, put in, repose, set, set down, fit up

Netoliese lay esantys žodžiai