sukelti angliškai

sukelti vertimas 1. raise; s. dulkes raise dust; s. visus ant kojų raise a general alarm;2. (būti priežastimi) cause, provoke, give rise (to); (jausmus) rouse, arouse, excite, stir; s. gaisrą cause a fire; s. abejones give rise to doubts ; s. pasipiktinimą rouse/excite indignation; s. susidomėjimą (įtarimą) arouse/excite curiosity (suspicion); s. kieno aistrą stir smb's passions, inspire smb with passion; s. juoką provoke laughter ; s. apetitą provoke/stimulate the appetite; s. visuotinį susidomėjimą make a stir; s. skausmą inflict pain;3. (paskatinti, sukurstyti) stir up; incite, instigate; s. į kovą stir to action; s. karą instigate/unleash a war;4. (padaryti) make; s. triukšmą make a noise, set up a clamour

  • sukelti baisų skandalą/triukšmą () raise the roof, raise hell/Cain / the roof ZZZetcZZZ
  • sukelti maištą (v.) mutiny
  • sukelti baimæ () appal, terrify, terrorize, terrorise, to frighten someone out of his wits, put the wind up someone, strike fear/terror $iµetc$/iµ into
  • sukelti ekstazę (v.) entrance, spellbind
  • sukelti kartėlį (v.) embitter, envenom, acerbate
  • sukelti sielvartą (v.) distress
  • sukelti baimę (v.) scare away, scare off, scare, give a fright, startle, strike terror into, cow, give a scare, give a start, frighten, fright, affright
  • sukelti sprogimą () set off, blast, explode, detonate, blow up, blow something sky-high, touch off
  • sukelti skausmą (v.) hit, strike
  • sukelti sumišimą (v.) cause embarrassment, embarrass, faze, confound, confuse, upset, discompose, untune, disconcert, discomfit

sukelti sinonimai būti priežastimi, kelti, kurstyti, pasiekti, sudėti, sukurstyti, sumontuoti, atnešti, būti, būti priežastimi, duoti, duoti impulsą, gaminti, jaudinti, pabudinti, pagaminti, parengti, paskatinti, paskatinti pradėti, pastatyti, pažadinti, privesti iki, reikalauti, sudaryti, sujaudinti, sustiprėti, sustiprinti, sužadinti

Netoliese sukelti esantys žodžiai
Kiti žodžio sukelti vertimai