parodyti angliškai

parodyti vertimas 1. show ; p. kam kelią show smb the way; p. pjesę show/perform a play; p. triuką perform/demonstrate a trick; p. liežuvį put out one's tongue ;2. (nurodyti į) point (to, at), indicate (smth); p. akimis į ką indicate smth with one's eyes ; indicate smth with a look; p. ranka į langą point to the window;3. (atskleisti) display, show, exhibit; (rezultatą, laiką ir pan.) achieve ; p. narsą display/show courage ; p. pavyzdį show an example ; p. geriausią rezultatą bėgime achieve the best result in the running events ;4. (apie matavimo prietaisus) show, read, register; 5. (dokumentus ir pan.) show, produce, present ; p. bilietus show/produce tickets;6. (duoti parodymus) testify, bear witness (to), give evidence (of); 7. šnek. (pamokyti) show, teach a lesson; aš jums parodysiu! I'll show/teach you; p. kam duris show smb the door

  • parodyti savo tikrąjį veidą show oneself in one's true colours
  • apsilankant parodyti pagarbą pay one's respects
  • parodyti iš blogosios pusės () show up
  • parodyti kelią () direct
  • parodyti nepasitenkinimą () take exception to, take exception at, take exception to/at
  • aiškiai parodyti () get through to, bring home to, drive home to, get into s.o.'s head, get to see, get to understand, click, get through, dawn, come home, get across, sink in, penetrate, fall into place
  • parodyti gestais (v.) pantomime
  • satyriškai parodyti (v.) satirise, satirize, mock, make mock of, make fun of, lampoon

parodyti sinonimai atskleisti, išryškinti, ko yra vertas, pabrėžti, rodyti, apskelbti, atiduoti, atkreipti dėmesį, demonstruoti, įrodyti, nurodyti, nustatyti, pareikšti, rodyti

Netoliese parodyti esantys žodžiai
Kiti žodžio parodyti vertimai