stand lietuviškai

stand vertimas 1. v (stood) 1) stovėti, atsistoti; to stand in one's light užstoti kam šviesą;perk. stovėti kieno nors kelyje; trukdyti; to stand in one's own light kenkti sau; to stand on end pasišiaušti; to stand on one's own bottom būti nepriklausomam; pasitikėti tik savimi; 2) sustoti; stand and delivert rankas aukštyn!;,, pinigai arba gyvybė! "; 3) laikytis; išlaikyti, kęsti; I can't stand him aš jo nepakenčiu; to stand one's ground nepasiduoti; 4) būti (padėtyje); to stand one's friend būti draugu; to stand well withgerai sugyventi; 5) pastatyti, padėti; 6) vykti, plaukti; to stand against priešintis; to stand aloof laikytis nuošaliai; to stand apart stovėti nuošalyje; to stand aside nueiti į šalį; to stand back a) laikytis užpakalyje; b) atsitraukti; to stand behind atsilikti;to stand between būti tarpininku; to stand by a) būti ištikimam; b) padėti, remti, ginti; to stand for a) palaikyti; remti; b) simbolizuoti, reikšti; c) būti kandidatu; to stand high būti gerbiamam; to stand in dalyvauti; padėti; to stand in need ofbūti reikalingam; to stand on a) priklausyti (ko);b) stebėti, prižiūrėti; primygtinai reikalauti; to stand out išsiskirti; kyšoti, išsikišti; to stand over atidėti (susirinkimą ir pan.); it stands to reason that...savaime suprantama, kad...; to stand up atsistoti; to stand up for ginti; to stand upon primygtinai reikalauti, ginti;to stand up to drąsiai sutikti;2. n 1) sustojimas; to be at a stand būti aklavietėje; to come to a stand sustoti; to bring to a stand sustsbdyti; 2) pasipriešinimas; to make a stand priešintis (against); 3) pozicija, vieta; I take my stand on factsaš remiuosi faktais; 4) pjedestalas, pastovas, etažerė; 5) krautuvėlė, kioskas; amer.stendas

 • stand one's ground (v.) laikytis savo pozicijų, atsilaikyti, atsispirti, susilaikyti
 • stand fast (v.) laikytis, nepasiduoti, priešintis
 • stand pat (v.) laikytis, nepasiduoti, priešintis
 • stand ZZZetcZZZ on tiptoe(s) eiti pirštų galais, pasistiebti
 • stand up straight (v.) būti ant kojų
 • stand firm (v.) laikytis, nepasiduoti, priešintis, laikytis savo pozicijų, atsilaikyti, atsispirti, susilaikyti
 • stand upright (v.) būti ant kojų
 • stand up for () užstoti, prisijungti, prisišlieti, palaikyti, remti, palaikyti kieno pusę
 • stand at ease stovėti laisvai
 • stand down () nebedalyvauti, išeiti iš žaidimo
 • stand aside () pasitraukti į šalį, pasitraukti, padaryti kelią
 • stand-in (n.) pastiprinimas, parama, dubleris, pakaitalas, pavaduojantis, pavaduotojas, pamainininkas
 • stand in (v.) pakeisti, pavaduoti
 • stand watch (v.) eiti sargybą, saugoti
 • stand out to sea (v.) išplaukti, išplaukti į jūrą
 • stand up (v.) stovėti, būti, pastatyti, atsistoti, įtikinti
 • stand over () prižiūrėti, saugoti, kontroliuoti, stebėti, tikrinti
 • stand guard (v.) eiti sargybą, saugoti
 • stand on one's own (two) feet pačiam susitvarkyti
 • stand sentinel (v.) eiti sargybą, saugoti
 • stand for (v.) pakęsti, atstovauti, reprezentuoti, simbolizuoti, vaizduoti
 • stand for (v.) iškelti save, sutikti būti, būti renkamam, kandidatu, būti renkamam/kandidatu, kelti savo kandidatūrą į
 • stand for () simbolizuoti, vaizduoti, rodyti, atspindėti, atstovauti, reprezentuoti, išreikšti
 • stand up to (v.) drąsiai pasitikti, atsimušti, atsiginti, sulaikyti, atmušti, atremti
 • stand up to () atsilaikyti prieš, atlaikyti, priešintis, stoti prieš, ignoruoti
 • stand by (v.) būti pasirengusiam, palaikyti, paremti, pasyviai stebėti, pritarti, remti, užstoti, lipti
 • stand-by (adj.) nerezervuojantis, nerezervuotas
 • stand-by (adv.) nerezervavus
 • stand-by (n.) parengtis, išsigelbėjimas, išeitis, atsarginis dalykas, iðsigelbëjimas, iðeitis
 • one-night stand (n.) atsitiktinis sugulovas
 • stand on end (v.) pakelti
 • stand back (v.) pasitraukti, šalintis ko, laikytis nuo ko atokiai, apeiti ką iš tolo, laikytis atokiai
 • stand in line (v.) išsirikiuoti, išrikiuoti, stovėti eilėje, sustoti į eilę
 • right to stand for election (n.) teisė kandidatuoti
 • take the stand (v.) stoti teisme liudytoju
 • take the stand (n.) trukmė, rangas, padėtis
 • take the stand () išlaikyti, paremti, palaikyti, remti, pritarti, pakęsti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (base) a support or foundation
 • (pos.) the position where a thing or person stands Type of: position
 • (vegetation) a growth of similar plants (usually trees) in a particular area Type of: vegetation
 • (table) a small table for holding articles of various kinds Type of: table
 • (rack) a support for displaying various articles
 • (halt) an interruption of normal activity
 • (stance) a mental position from which things are viewed
 • (booth) a booth where articles are displayed for sale
 • (stop-off) a stop made by a touring musical or theatrical group to give a performance Type of: stop-off
 • (tiered seat) tiered seats consisting of a structure (often made of wood) where people can sit to watch an event (game or parade) Type of: tiered seat. Part of: ballpark |sports stadium
 • (platform) a platform where a (brass) band can play in the open air
 • (defense) a defensive effort Type of: defense
 • (be standing) to be standing; to be upright
 • (be, specified state) to be in some specified state or condition Type of: be
 • (occupy, place, location) to occupy a place or location, also metaphorically Type of: be
 • (hold out) to hold one's ground; to maintain a position; to be steadfast or upright
 • (permit) to put up with something or somebody unpleasant
 • (evaluate) to have or maintain a position or stand on an issue Type of: evaluate
 • (stay) to remain inactive or immobile Type of: stay
 • (continue) to be in effect; to be or remain in force Type of: continue
 • (measure) to be tall; to have a height of Type of: measure
 • (put) to put into an upright position
 • (fight down) to withstand the force of something
 • (animal husbandry) to be available for stud services Topic: animal husbandry. Type of: serve

stand sinonimai attitude, bandstand, base, booth, covered stand, gallery, grandstand, market stall, optical, outdoor stage, pedestal, plinth, position, rack, sales booth, shelves, stall, standstill, stop, terrace, tie-up, tribune, tripod, viewpoint, witness box, witness-box, witness-box / witness-stand, witness stand, witness-stand, point of view, standpoint, abide, absorb, be, bear, be effective, be in effect, be in force, be located, be operative, be situated, be valid, brook, digest, endure, fend, go through, lay down, lie, pay for, place upright, put, put down, put up, put up with, remain firm, remain standing, resist, set down, stand up, stand upright, stand up straight, stick out, stomach, suffer, support, sustain, take, tolerate, weather, withstand

Netoliese stand esantys žodžiai