praleisti angliškai

praleisti vertimas 1. (leisti praeiti) let (smb) pass, let (smb) go (past); (į vidų) let in; (duoti kelią) make way (for); p. vaikus pirmyn let the children go first; praleiskite moterį su vaiku make way for a woman with a child ;2. (nepaminėti, neįtraukti ir pan.) omit, leave out; (skaitant) skip; (nepastebėti) pass by; jis praleido dvi eilutes he left out two lines;3. (susirinkimą, paskaitą ir pan.) miss; (progą ir pan. t. p.) let (smth) slip; p. paskaitą miss a lecture; (tyčia) cut a lecture; berniukas praleido dvi pamokas the boy has missed two lessons; p. gerą progą miss a good opportunity;4. sport. miss, let (smth) through; p. kamuolį į vartus let the ball into the goal;5. (būti pralaidžiam) let pass; let through; p. vandenį be pervious to water ; leak; nepraleisti vandens be impervious to water, be waterproof ;6. fiz. (elektrą, šviesą) conduct; 7. (laiką) spend, pass; p. vasarą pietuose spend a summer in the south; linksmai p. šventes have a good time on holidays ; kaip praleidote laiką? how did you pass your time?;8. (terminą) exceed the time limit; 9. (iššvaistyti) squander :]

  • praleisti pro ausis () turn a deaf ear to
  • gerai praleisti laiką () amuse o.s., disport o.s., entertain o.s., have a good time, enjoy o.s., have fun, live it up, to enjoy yourself, come into its own, amuse, enjoy oneself

praleisti sinonimai išskirti, leisti, neįtraukti, nepriimti, neskaityti, pašalinti, pražiopsoti, apeiti, ignoruoti, išduoti, nutekėti, sunktis, tekėti

Netoliese praleisti esantys žodžiai
Kiti žodžio praleisti vertimai