pasirodyti angliškai

pasirodyti vertimas 1. appear, make one's appearance, show oneself ; (paviršiuje) emerge; (apie laivą horizonte) heave in sight; pasirodyti iš už kalno appear from behind the mountain; pasirodyti kaip tik laiku appear, arba show up, in the nick of time; put in a timely appearance; pasirodyti spaudoje appear in print, come out; pagaliau pasirodė krantas the shore came in sight at last; jis bijo pasirodyti tau akyse he is afraid to show himself to you; ašaros pasirodė akyse the tears came/started to one's eyes ;2. (paaiškėti) prove (to be) , turn out to be; jis pasirodė esąs labai malonus žmogus he turned out to be a very nice man; kaip pasirodė as it/things turned out;3. appear, perform; pasirodyti scenoje appear on the stage; act;po to pasirodė Jusas the next performer was Jusas; 4. (pasivaidenti, pasimatyti) seem (to), appear (to); tau tik taip pasirodė it was only your imagination; man pasirodė I seemed to see/hear

  • pasirodyti geriausiai () do
  • (iš)kilti, pasirodyti (v.) arise, come up
  • norėjimas pasirodyti () appearance, show
  • sėkmingai pasirodyti atrankos varžybose (v.) qualify
  • tinkamas pasirodyti (adj.) presentable
  • pasirodyti kvailiu make a fool of oneself
  • vėl pasirodyti (v.) reappear, re-emerge

pasirodyti sinonimai atsirasti, atsitikti, išdygti, iškilti, pasitaikyti, prisistatyti, apsvarstyti, atrodyti, budėti, dairytis, dirsčioti, dirstelėti, galvoti, ieškoti, iškilti, iškilti aikštėn, išlįsti, kad, ketinti, laikyti, laukti, manyti, pasiro- dyti, pažvelgti, peržvelgti, saugotis, stoti prieš, svarstyti, tikėti, tikėtis, žiūrėti, žvilgčioti, žvilgsnis, žvilgtelėjimas, žvilgtelėti

Netoliese pasirodyti esantys žodžiai
Kiti žodžio pasirodyti vertimai