nustatyti angliškai

nustatyti vertimas 1. establish; (išaiškinti t. p.) ascertain; nustatyti faktus establish/ascertain the facts; nustatyti tiesą establish the truth ; nustatyti ligą diagnose a disease , give a diagnosis; nustatyti kieno kaltę establish smb's guilt;2. (apibrėžti) determine, define; (laiką, kainą ir pan.) fix, set, settle; nustatyti vėjo kryptį determine the direction of the wind ; nustatyti datą fix/set the date; nustatyti laikrodžio rodykles set the hands of the clock; nustatyti ribą (kam) set limit (to); nustatyti dalį/pajų assign/allot a share

  • nustatyti ribą () draw the line, draw a line
  • nustatyti padėtį () orient, orientate, get one's bearings, find one's bearings
  • nustatyti buvimo vietą (v.) locate, turn up
  • nustatyti ryškumą (v.) bring into focus, focus, focalize, focalise, sharpen

nustatyti sinonimai atmatuoti, atseikėti, atsverti, įjungti, išmatuoti, matuoti, rodyti, aiškiai suformuluoti, atpažinti, identifikuoti, įrodyti, išaiškinti, įsitikinti, išreikšti skaičiais, išsiaiškinti, kristalizuotis, numatyti, nuspręsti, nustatyti/laikytis standarto, padėti, parodyti, rodyti, suprasti, sureguliuoti, sužinoti, tiksliai nurodyti

Netoliese nustatyti esantys žodžiai
Kiti žodžio nustatyti vertimai