apsimesti angliškai

apsimesti vertimas 1. pretend (to be); feign , dissemble, simulate, sham; jis apsimeta sergąs he pretends to be ill, he feigns/shams illness; ji apsimeta mieganti she pretends to be sleeping/asleep, she shams sleep;2. (apsisiausti) cover oneself (with), put on

  • apsimesti nematančiam (v.) ignore, disregard, snub, cut
  • apsimesti sergančiam (v.) malinger, skulk, skive
  • apsimesti miegančiam (v.) play possum

apsimesti sinonimai apsimetinėti, dėtis, iškišti kaip, kad nematai, kad viskas gerai, kas galima, nuduoti, padaryti visa, stengtis nematyti, šypsotis sukandus dantis, tarsi nieko nėra, vaizduoti, despotiškai elgtis su, falsifikuoti, įgyti, imituoti, įsivaizdinti, klastoti, padirbti, priimti, suklastoti

Netoliese apsimesti esantys žodžiai
Kiti žodžio apsimesti vertimai