paskirti angliškai

paskirti vertimas 1. (nustatyti) fix, set; p. dieną fix/appoint a day; p. terminą (kam) set a term (to); p. bausmę inflict a penalty; p. pasimatymą make a date;2. (suteikti) allot, allocate, assign ; (premiją ir pan.) award, adjudge ; jiems paskyrė namą gyventi they were allotted a house to live in ; p. pensiją (pašalpą) grant a pension (subsidy) ; p. pinigų švietimui allocate a sum of money to education ;3. (į tarnybą) appoint, nominate; (kuo) designate (as); 4. (vaistus ir pan.) prescribe; 5. (jėgas, laiką, veikalą; kam) dedicate (to), devote (to)

  • oficialiai paskirti į pareigas (v.) invest, vest, enthrone
  • paskirti vaidmenį (v.) cast

paskirti sinonimai leisti sau, pašaukti, rezervuoti, apkrauti, apsunkinti, dedikuoti, įgalioti, imtis, įpareigoti, išdalinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, iškelti kandidatu, išrinkti, išskirstyti, kreipti, padalinti, padėti, pašvęsti, pavesti, pradėti, primesti, skirti, užsiimti

Netoliese paskirti esantys žodžiai
Kiti žodžio paskirti vertimai