run lietuviškai

run vertimas 1. v (ran; run) 1) bėgti; bėgioti; 2) judėti, eiti; plaukti; kursuoti; 3) (nelegaliai)įvežti; 4) plisti; 5) tekėti; lietis; pritekėti (kraujo); to run with būti užlietam; 6) (apie galiojimo laiką) tęstis; driektis (apie linijas ir pan.); 7) veikti (apie mašiną); 8) skambėti (apie pasaką, tekstą, dokumentą); 9) valdyti (įmonę); vesti (bylą); organizuoti; 10) vyti (žvėrį); 11) būti rodomam (apie spektaklį); to run to earth nuvaryti, nukamuoti; perk. surasti, susekti; 12) pralaužti, pra(si)mušti; to run a blockade pralaužti blokadą; 13) eksploatuoti (įrenginį); 14) balotiruotis (for); pasiūlyti kandidatu (in); 15) spausdinti, paskelbti (laikraštyje); 16) paleisti akis (apie mezginį); 17) eina sudurtinio tarinio jungtimi: to run dry išdžiūti; to run madpamišti; to run short pritrūkti; to run about a) blaškytis, bėginėti; b) lakstyti, siausti (apie vaikus); to run across atsitiktinai susitikti; užtikti; to run against susidurti; to run at(užsi) pulti ką; to run away withišbėgti (pagriebus, pavogus ką); to run down a) partrenkti; b) surasti, aptikti (po ilgo ieškojimo); c) kritikuoti; d) mažinti gamybą; e) susidurti (apie laivus); f) nustoti galios; to run for a) bėgti; b) siekti ko; c) baloatiruotis; to run smb in areštuoti; to run into a) įbėgti, įsiveržti; b) užbėgti, užvažiuoti; c) pasiekti; to run into debtįlįsti į skolas; to run in with sutikti, sueiti, sutapti; to run off pabėgti; to run off the rails nueiti nuo bėgių; to run on tęsti; to run out a) išbėgti; b) pasibaigti; to run out of išsekti, išeikvoti (apie atsargas); to run over a) pervažiuoti, sutraiškyti; b) peržiūrėti, perversti (puslapius); c) išsilieti per kraštus; to run through a) (prabėgom) peržvelgti; b) prasmelkti; c) būti persunktam; vyrauti; to run to siekti (apie sumą, laipsnį); to run to extremes pulti į kraštutinumus; to run up a) užbėgti; b) pakelti (vėliavą, kainas); c) skubiai pasisiūti (drabužį);2. n 1) bėgimas; trumpas pasivažinėjimas, išvyka; at a run bėgte; on the run "ant kojų"; to come on the run pradėti judėti; to go for a runišeiti palakstyti (apie vaikus); 2) eiga; kryptis; tendencija; the run of events įvykių eiga; at a run iš eilės; at/in the long run pagaliau; išdavoje; to keep on the run neleisti sustoti; 3) laikotarpis; a run of (good) luck laimingas laikotarpis; 4) leidimas kuo naudotis; the run of a library leidimas naudotis biblioteka; 5) eilė, serija; 6) vidutinis lygis; the common run, the run of mankind paprastieji žmonės; 7) darbas, veikimas; tęsimasis; 8) amer. upelis, srovė

 • run a temperature () karščiuoti, turėti karščio
 • in the short run (adv.) trumpalaikis, artimiausias
 • run for (v.) iškelti save, sutikti būti, būti renkamam, kandidatu, būti renkamam/kandidatu, kelti savo kandidatūrą į
 • run low (v.) baigtis, išsekti, sekti, stigti
 • chicken run (n.) aptvaras, žardis
 • run across (v.) sutikti, susitikti, susidurti su, pasimatyti
 • run across () netikėtai sutikti, atsitiktinai sutikti, susidurti su, sužinoti
 • in the long run (adv.) vis dėlto, galop, galų gale, baigtis tuo, kad galų gale, pagaliau, galiausiai
 • run across one another (v.) sutikti, susitikti, susidurti su, pasimatyti
 • run aground (v.) užplaukti ant seklumos
 • run away (v.) pabėgti, bėgti, palikti, ištrūkti iš, pamėginti sprukti, bėgti nuo
 • run away () ištrūkti, pasprukti, pabėgti, išsisukti, sprukti, išvykti, leistis bėgti, mestis, pasileisti bėgti
 • on the run (adj.) besislapstantis, pabėgęs
 • run along () išeiti, eiti, išvykti, bėgti šalin
 • run out of steam () išsikvėpti
 • run after () persekioti, vytis, sekti, nusivyti, sekioti įkandin
 • run amok (v.) pasiusti
 • run amuk (v.) pasiusti
 • run for it () ištrūkti, pasprukti, pabėgti, išsisukti, sprukti
 • run its course plėtotis, vykti savaimingai
 • make a run for it (v.) pabėgti
 • run a risk (v.) rizikuoti, surizikuoti, statyti į pavojų
 • run afoul (v.) pažeisti
 • run around (v.) siausti, šokinėti, šėlioti, išdykauti
 • run counter to (v.) prieštarauti
 • run down (v.) baigtis, išsekti, sekti, stigti, peržvelgti, peržiūrėti, permesti akimis, atidžiai apžiūrėti, ištirti, išvarginti, išsemti, išeikvoti, išsekinti
 • run down () stoti, sustoti, sustabdyti, išsekti, partrenkti, parblokšti, pakirsti, suvažinėti, pervažiuoti, šmeižti, sutepti gerą vardą, apjuodinti
 • run-in (n.) skandalas, ginčas, rietenos, kivirčas, vaidas
 • run in (v.) susemti, sulaikyti, areštuoti
 • run in () įvažinėti
 • run into (v.) prisidėti, prisijungti prie, prisidėti/prisijungti prie, mušti, trenkti, pataikyti į, sutikti, susitikti, susidurti su, pasimatyti
 • run into () netikėtai sutikti, atsitiktinai sutikti, susidurti su, sužinoti, trinktelėti, atsitrenkti, trenktis, susitrenkti, atsitrenkti į ką, susidurti su kuo, susidurti
 • run into one another (v.) sutikti, susitikti, susidurti su, pasimatyti
 • run off (v.) priversti bėgti, trauktis, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti, išvykti, leistis bėgti, mestis, ištrūkti, pasileisti bėgti, pabėgti
 • run off () spausdinti, išspausdinti, vogti, nušvilpti, pabėgti
 • run out (v.) baigtis, išsisemti, neturėti pakankamai, turėti nedaug, neturėti daugiau, pristigti, išsipilti, išpilti, nutekėti, nusunkti, nustoti galiojus
 • run out on (v.) palikti bėdoje, nelaimėje
 • run over (v.) užplūsti, užtvindyti, užplūsti, užtvindyti
 • run over () partrenkti, parblokšti, pakirsti, suvažinėti, pervažiuoti, peržiūrėti, peržvelgti, permesti akimis, atnaujinti, patikrinti, kartoti
 • run short (v.) baigtis, išsekti, sekti, stigti
 • run the home (v.) prižiūrėti namus
 • run rings round () visiškai sumušti, lengvai įveikti, aplenkti
 • run wild () augti be priežiūros
 • ski run (n.) slidinėjimo nuokalnė, slidinėjimo trasa
 • run riot šėlti, siautėti
 • run to seed (v.) apsileisti, menkti, nykti
 • run the house (v.) prižiūrėti namus
 • run to earth () atkasti, atrasti, surasti
 • run the risk (v.) rizikuoti, surizikuoti, statyti į pavojų
 • run the risk of (v.) rizikuoti, surizikuoti, statyti į pavojų
 • run to () leisti sau, išgalėti, įpirkti
 • run up (v.) padidėti, didėti, augti, prisiūti, siūti, dygsniuoti, susiūti, užsiūti, užkelti, pakelti, iškelti, sukurpti
 • run up () kaupti, rinktis, sudaryti, kompiliuoti, susikaupti, sukaupti, užeiti ko nors paimti
 • run through (v.) vartyti, sklaidyti, sunaudoti, suvartoti, išbraukti iš, išeikvoti, išsemti, išleisti, išnaudoti
 • run-through (n.) repeticija
 • run through () peržvelgti, peržiūrėti, permesti akimis, atidžiai apžiūrėti, ištirti
 • short-run (adj.) trumpalaikis, artimiausias
Paaiškinimas anglų kalba
 • (score) a score in baseball made by a runner touching all 4 bases safely
 • (attempt) the act of testing something
 • (footrace) a race run on foot
 • (streak) an unbroken series of events
 • (American football game) a play in which a player attempts to carry the ball through or past the opposing team
 • (regular trip) a regular trip Type of: trip
 • (locomotion) the act of running; traveling on foot at a fast pace
 • (time period) the continuous period of time during which something (a machine or a factory) operates or continues in operation Type of: time period
 • (liberty) unrestricted freedom to use Type of: liberty
 • (indefinite quantity) the production achieved during a continuous period of operation (of a machine, factory, or so on) Type of: indefinite quantity
 • (stream) a small stream
 • (political campaign) a race between candidates for elective office
 • (damage) a row of unravelled stitches
 • (flowing) the pouring forth of a fluid
 • (chronological sequence) an unbroken chronological sequence Type of: chronological sequence
 • (short trip) a short trip Type of: trip
 • (travel rapidly) to move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time Type of: travel rapidly. Follows: stampede
 • (leave) to flee; to take to one's heels
 • (extend) to stretch out over a distance, space, time, or scope; to run or extend between 2 points or beyond a certain point
 • (direct) to direct or control projects, businesses, and so on
 • (have, particular form) to have a particular form
 • (feed) to move along, of liquids
 • (perform, expected when) to perform as expected when applied
 • (change, be different) to change or be different within limits
 • (run, stand, compete) to run, stand, or compete for an office or a position
 • (cause, emit recorded) to cause to emit recorded audio or video
 • (move, freely, restraint) to move about freely and without restraint, or act as if running around in an uncontrolled way Type of: travel
 • (tend) to have a tendency or disposition to do or be something; to be inclined
 • (be operating, running) to be operating, running or functioning Type of: function. Similar to: function
 • (become) to change from one state to another Type of: become
 • (process) to cause to perform Type of: process. Similar to: play
 • (incur) to be affected by; to be subjected to Type of: incur
 • (continue) to continue to exist
 • (occur) to occur persistently Type of: occur. Similar to: prevail
 • (enforce) to carry out a process or program, as on a computer or a machine
 • (circulate) to include as the content; to broadcast or publicize
 • (carry through) to carry out Type of: carry through
 • (guide) to pass over, across, or through
 • (make pass) to cause something to pass or lead somewhere
 • (succeed) to make without a miss Topic: sports. Type of: succeed
 • (crime) to deal in illegally, such as arms or liquor
 • (displace) to cause an animal to move fast Type of: move. Similar to: hunt down
 • (spread out) to be diffused
 • (sail) to sail before the wind Type of: sail
 • (go through) to cover by running; to run a certain distance Type of: pass
 • (last) to extend or continue for a certain period of time
 • (free) to set animals loose to graze Type of: free
 • (accompany) to keep company
 • (run, ball, such) to run with the ball, as in such sports as football Topic: sports
 • (travel rapidly, unspecified) to travel rapidly, by any (unspecified) means Type of: travel
 • (jaunt) to travel a route regularly
 • (capture) to pursue for food or sport (as of wild animals)
 • (compete) to compete in a race
 • (change) to progress by being changed
 • (dissolve) to reduce or cause to be reduced from a solid to a liquid state, usually by heating
 • (break) to come unraveled or undone as if by snagging
 • (disintegrate) to become undone

run sinonimai carry on, contrive, devise, direct, engine, engineer, invent, mastermind, orchestrate, organise, organize, plan out, reason out, think of, think up, think out, brooklet, campaign, chicken run, chicken yard, discharge, footrace, foot race, fowl run, henhouse, hen yard, ladder, outpouring, political campaign, ravel, rill, rivulet, runnel, running, running game, running play, streak, streamlet, tally, test, trial, racing, running, race, accrue, add to, administer, administrate, aggrandise, aggrandize, augment, be given, be inclined to, be in operation, be running, be working, black market, bleed, boost, bootleg, break away, bunk, campaign, canter, carry, challenge, climb, compete, consort, contend, continue, convey, course, creep, die hard, draw, endure, enlarge, escape, expand, extend, feed, flee, flow, fly the coop, function, go, go at a trot, govern, grow, guide, hasten, have a tendency to, head for the hills, heighten, hightail it, hunt, hunt down, hurry, incline, increase, jog, ladder, lam, lead, leak, lean, lope, manage, melt, melt down, mount up, move, not be colorfast, not be colourfast, operate, pass, persist, play, ply, pour, prevail, proceed, race, raise, range, reach, read, run away, run for, run off, run up, scarper, scat, scramble, scurry, smuggle, speed, spread, stream, stretch, take to the woods, tend, tend to, tend towards, track down, transport, trot, turn tail, unravel, work, accrue, augment, bootleg, dash, grow, increase, jog, mount, mount up, put up, race, raise, run away, run off, run up, smuggle, strengthen, traffic, not be colorfast, not be colourfast, administer, administrate, control, execute, govern, launch, manage, preside, regulate, steer

Netoliese run esantys žodžiai