valdyti angliškai

valdyti vertimas 1. govern , rule (over); v. valstybę govern a state; v. kolonijas rule over colonies; v. gamybą control the production; 2. (turėti nuosavybėje) own , possess ; v. turtą own/possess a property;3. (versti klausyti) hold (in subjection/submission), make smb obey; hold smb under control ; keep smb down šnek.; prk. possess, hold; v. vaikus keep down one's children; v. auditoriją hold one's audience; 4. (galėti naudotis) be able to use; (ginklą) wield ; negaliu v. rankos I can't move/use my arm ; v. plunksną prk. wield the pen; 5. gram. govern; 6. (tvardyti, tramdyti) control, govern; savo jausmus v. control/govern one's feelings; liežuvį v. hold one's tongue

  • valdyti save () control o.s., contain o.s., keep a grip on o.s., keep one's temper, restrain o.s., keep o.s. under control
  • despotiškai valdyti (v.) domineer over, tyrannize, tyrannise, domineer
  • puikiai valdyti (v.) oversee, supervise, superintend, manage, steer, to keep a grip on, operate, control, manipulate

valdyti sinonimai sumaniai paveikti, būti atsakingam, daryti poveikį, karaliauti, manipuliuoti, naudotis, prigauti, prižiūrėti, puikiai valdyti, reglamentuoti, reguliuoti, saugoti, stūksoti, susitvarkyti su, suvaldyti, turėti, tvarkyti, vadovauti, viešpatauti

Netoliese valdyti esantys žodžiai
Kiti žodžio valdyti vertimai