siekti angliškai

siekti vertimas 1. (stengtis paliesti) try to reach/touch ; (liesti) touch; 2. (stengtis gauti) try to get/achieve ; seek, strive (for); (veržtis į ką) aspire (to), aim (at); s. susitarimo seek agreement (with); s. pripažinimo strive for recognition; s. tvirtos taikos strive for lasting peace; s. pergalės strive for victory; s. garbės seek fame; s. (savo) tikslo try to attain one's object, pursue one's object;3. (apimti, aprėpti; atvykti) reach; 4. (būti kurio skaičiaus) amount (to), reach

  • siekti ranka (v.) reach out a hand for, reach out for, reach for, reach
  • siekti atgal () go back, date back, date from, date

siekti sinonimai geisti, norėti, trokšti, apimti, bandyti, driektis, ieškoti, išbandyti, pabandyti, pasiekti, pasistengti, prilygti, reikalauti, stengtis, sudaryti, tęstis, trokšti, tvirtinti

Netoliese siekti esantys žodžiai
Kiti žodžio siekti vertimai