paleisti angliškai

paleisti vertimas 1. let go/slip; (atrišti) loosen ; p. virvės galą let the end of the rope slip; p. plaukus let one's hair down, undo one's hair;2. (duoti laisvę) set free; free; (iš kalėjimo t. p.) release , dismiss, discharge; p. paukštį set a bird free;3. šnek. (paskleisti) set afloat/about; spread ; p. gandą set a rumour about/afloat;4. (klausytojus ir pan.) dismiss; (išformuoti) disband; p. parlamentą dissolve parliament ; p. atostogų let go on leave (of absence), give a holiday ; (mokinius) break up ;5. (mašiną ir pan.) start, set going, set/put in motion; (gamyklą) start up, set working; p. raketą fire a rocket; (kosminę) launch a rocket;6. (vandenį ir pan.) turn on; p. vandenį į vonią turn on the bath; p. vandenį į kanalą let water into a canal ;7. (mesti) throw ; p. akmenį (į) throw/shy a stone (at); p. strėlę loose/shoot an arrow; p. gerklę shout at the top of one's voice; p. dūdas (begin to) snivel/whimper

  • (iš)mesti, paleisti (v.) project, send off
  • (pa)dėti, įdėti, paleisti (v.) deposit, lay, place, pose, position, put, set
  • lygtinai paleisti be/put on probation
  • paleisti iš (v.) drop, set down, put down, unload, discharge, drop off, deliver, rid of, free from, free of, release, free
  • paleisti akį (v.) ladder, run
  • paleisti kulką iš (v.) fire, discharge, let off
  • paleisti į loteriją (v.) cast lots, choose by lot, draw lots, raffle, raffle off, draw/cast lots

paleisti sinonimai atidaryti, atkabinti, atleisti, atpalaiduoti, atsegti, atsileisti, atsipalaiduoti, atskirti, dirbti, eiti, imti, išlaisvinti, įsteigti, įžiebti, leisti, nuplėšti, pasisekti, pradėti veikti, prasidėti, silpnėti, sukelti sprogimą, sumažinti, susilpninti, tekėti, veikti, atleisti, atverti kelią, bėgioti, bėgti, būti rodomam, dovanoti, dovanoti bausmę, duoti laisvę, įdėti, investuoti, išardyti, išvaduoti, mestis, nuleisti į vandenį, pastatyti, pozuoti, pradėti, pulti, trukti, vyti

Netoliese paleisti esantys žodžiai
Kiti žodžio paleisti vertimai