veikti angliškai

veikti vertimas 1. do; ką veiki? what are you doing?; nieko neveikti do nothing; jis veikia ryžtingai he acts resolutely ;2. act; operate (ir kar.); (apie mechanizmą) function; work; (apie mašiną) run; telefonas neveikia the telephone is out of order arba is not working;3. (daryti įtaką) have an effect (upon), act (on); v. nervus get on (smb's) nerves; raminamai v. have a soothing effect; vaistas jau veikia the medicine is operating arba taking effect; vaistas gerai veikia the medicine is very efficacious; kalbėtojo žodžiai veikė klausytojus the words of the speaker were acting on listeners

 • sistemingai veikti () methodic, methodical, organized, organised
 • veikti kieno naudai () play into someone's hands
 • veikti kieno vardu () act for, act in behalf of, represent, act on behalf of, deputize, deputise
 • iš neturėjimo ką veikti for the hell of it
 • būti linkusiam veikti nenuspėjamu būdu () be a law unto oneself
 • veikti instinktyviai follow one's nose
 • nustoti veikti () go off
 • veikti prieš () gang up on, be in league with
 • skatinti veikti (v.) activate
 • veikti vienas kitą (v.) interact
 • pradėti veikti () start, start up, embark on, commence, proceed, set about, act, be effective, produce an effect, have an effect, act on, act upon, affect, be valid, count, take effect, toll, knell, sound, ring, peal, go off
 • skatinti veikti toliau () motivate, actuate, propel, move, prompt, incite, drive on
 • veikti išvien () gang up on, be in league with
 • veikti pasalomis () prowl, be on the prowl

veikti sinonimai įsigalioti, pasirūpinti, pradėti veikti, tvarkyti, užsiimti, bėgioti, bėgti, būti rodomam, daryti, daryti įtaką, dirbti, dirbti juodą darbą, eiti, leisti, lėtai judėti/veikti, paleisti, pasisekti, sunkiai, sunkiai dirbti, tekėti, trukti, vergauti

Netoliese veikti esantys žodžiai
Kiti žodžio veikti vertimai