eilė angliškai

eilė vertimas 1. (įv. reikš.) row ; line; file; rank; e. po eilės row upon row; dvi kėdžių eilės two rows of chairs; parterio pirmoje eilėje in the front row of the stalls ; žengti sutelktomis eilėmis march in serried ranks; armijos eilėse in the ranks of the army; priimti į partijos eiles admit in/into the party;2. (ko nors sekimo, darymo tvarka) turn; sekantis iš eilės next (in turn); iš eilės in turn; in rotation; be eilės out of one's turn; eilės numeris current number;3. (norint ką pirkti, gauti ar pan.) queue ; line amer.; stovėti eilėje (ko nors) stand in a queue (for); stand in line (for); queue up (for);4. dgs. lit. verse sg; baltosios eilės blank verse sg; eiles deklamuoti recite poetry/poems;5. (sluoksnis) layer

  • namų eilė (n.) terrace
  • sustoti į eilę () form a line, join a queue, join the queue, stand in line, get in line, line up, queue up, queue
  • pramušti skylučių eilę (v.) punch, perforate
  • su viena eile sagų (adj.) single-breasted, singlebreasted
  • eilė paduoti kamuoliuką (n.) innings, inning

eilė sinonimai metimas, smogimas, smūgis, šūvis, a÷kštas, aukštas, balkonas, seka

Netoliese eilė esantys žodžiai
Kiti žodžio eilė vertimai