leidimas angliškai

leidimas vertimas 1. edition; publication , publishing ; knygų leidimas publication of books; įstatymų leidimas promulgation of laws; antrasis leidimas (knygos) second edition ;2. (teisė) permission, permit; authorization; 3. (dokumentas įeiti) pass; 4. (lėšų) spending, expenditure; 5. (vaistų) making an injection, introduction

 • darbo leidimas (n.) work permit
 • laikinasis leidimas įvežti (n.) temporary admission
 • leidimas gyventi (n.) residence permit
 • leidimas riboti konkurenciją (n.) restrictive-practice authorisation
 • leidimas įeiti (n.) entree, access, accession, admittance, admission, entry
 • leidimas laikyti egzaminus (n.) admission to examinations
 • leidimas naudotis () run
 • leidimas įvažiuoti į šalį užsieniečiams (n.) admission of aliens
 • santuokos leidimas () marriage license, marriage licence, wedding license, wedding licence
 • statybos leidimas (n.) building permit
 • stereotipinis leidimas (n.) impression, printing
 • transporto leidimas (n.) transport authorisation
 • ástatymø leidimas (n.) legislation, legislating, lawmaking
 • įstatymų leidimas (n.) legislation, legislating, lawmaking
 • žvejybos leidimas (n.) fishing permit
 • prekiaujamasis išmetamųjų teršalų leidimas (n.) tradeable emission permit

leidimas sinonimai franšizė, įgaliojimas, įgaliojimų suteikimas, laida, licencija, pritarimas, sutikimas, žalia šviesa

Netoliese leidimas esantys žodžiai
Kiti žodžio leidimas vertimai