sustoti angliškai

sustoti vertimas 1. (nustoti eiti, judėti) stop, come to a stop/standstill; (apie vežimą, mašiną t. p.) pull up ; (laikinai) pause; (pakeliui) stop over (at); kar. halt; staigiai s. stop short/dead ; darbas sustojo the work has come to a stop (page); laikrodis sustojo the watch/clock has stopped;2. (kalbant ir pan.; prie, ties) dwell (on); s. prie klausimo dwell on/upon the question ; kur mes sustojome? (skaitant) where did we leave off?;3. (atsistoti) stand up, rise

  • sustoti kaip įbestam () freeze, stop dead
  • sustoti ratu (v.) surround, environ, encircle, circle, round, ring
  • kuriame draudžiama sustoti (n.) clearway
  • trumpam sustoti () lay over, stop over, stop off
  • neleisti sustoti () motivate, actuate, propel, move, prompt, incite, drive on
  • sustoti į eilę () form a line, join a queue, join the queue, stand in line, get in line, line up, queue up, queue

sustoti sinonimai baigti, gulėti, ilsėtis, mesti, miegoti, nustoti, nutilti, nutraukti, padėti, pailsėti, pailsinti, pertraukti, remtis, stovėjimas, stovėti, sustabdyti, uždėti, išsekti, nutilti, padaryti pertrauką, stoti, stovėti, sustabdyti, sustingti, užsistovėti

Netoliese sustoti esantys žodžiai
Kiti žodžio sustoti vertimai