ankommen lietuviškai

ankommen vertimas nusitverti, nutverti, pagriebti, patikti, žavėti, džiuginti, turėti įtakos, vertę, būti svarbiam, turėti reikšmės, suskaičiuoti, ketinti, pasverti, jaudinti, sujaudinti, apstulbinti, nustebinti, prikibti, užkabinti, nueiti, atvykti, ateiti, būti, eiti, atvažiuoti, užsukti, registracija, registravimas, užsiregistruoti, išsiregistruoti, atėjimas, atvykimas, patekti į bėdą, turėti nemalonumų, sėkmingai užbaigti, pasiekti, sėkmingai užbaigti/pasiekti, tapti, pasidaryti, darytis, aplankyti, užeiti, rodyti, išstatyti, artėti, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, būti atrastam, išaiškėti, paaiškėti, tapti žinomam, užsisakyti paštu, iškviesti, išsikviesti, kviesti, pakviesti, pasamdyti, kilti, įsitaisyti, pataikyti, atsigauti, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

 • im Kommen sein (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • aufkommen (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam, pakilti, kilti
 • aufkommen () sugalvoti, pasiūlyti
 • kommen auf (v.) pasiekti, prilygti, siekti, sudaryti
 • Auskommen (n.) gyvenimas, gyvybė, gyvenimo būdas, gyvūnija, būtybės, pakankamumas
 • auskommen () sugyventi, sutarti
 • kommen lassen (v.) pakviesti, kviesti, iškviesti, pasamdyti
 • kommen lassen () užsisakyti paštu
 • nachkommen (v.) pakeisti, paveldėti, pritikti, paklusti, paisyti
 • kommen nach (v.) pakeisti, paveldėti
 • umkommen (v.) numirti, žūti, mirti, atsisveikinti su pasauliu, iškeliauti į amžinybę
 • vor Hunger umkommen (v.) badauti, marinti badu, mirti, mirti iš bado
 • zukommen (v.) nusipelnyti, užsitarnauti, būti vertam, tikti
 • kommen zu (v.) priimti, pasiekti, susiklostyti, pataikyti
 • kommen zu () įsitaisyti
 • zukommen lassen (v.) gabenti, perduoti, pervežti, pranešti, susisiekti
 • wieder zu sich kommen () atsigauti, atgaivinti, atgyti
 • darauf ankommen iškyla reikalas
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • ein Ziel erreichen
 • Gefallen finden; einen Geschmack treffen; wohlwollend aufgenommen werden
 • auf etwas ankommen: der entscheidende, wichtige Punkt sein

Kommen sinonimai Ankunft, Besuch, Einkommen, Eintreffen, Entkommen

kommen sinonimai ankommen, anlangen, anliegen, anwandeln, aufkreuzen, aufliegen, auf Touren bringen/kommen, brennen, erfolgen, erreichen, erscheinen, flammen, gegeben werden, gelangen, gelten, gezeigt werden, hängen, herüberkommen, holen, in Teufels Küche sein/kommen, landen, laufen, spielen, überfahren, überfallen, überkommen, zeigen, anbrechen, ankommen, anlangen, anmarschieren, anrollen, antanzen, aufblühen, auf den Plan treten, auffliegen, aufgehen, aufkreuzen, aufspringen, aufsuchen, auftauchen, auftreten, aufziehen, ausgehen, ausschlagen, bereisen, besuchen, bevorstehen, daherkommen, drehen, dringen, einbüßen, einfahren, einlaufen, einrichten, eintreffen, eintreten, eintrudeln, entgegenkommen, entspringen, erscheinen, erweisen als, fallen, fertigbekommen, fertig bekommen, fertigbringen, fertig bringen, fertigkriegen, fertig kriegen, folgen, frequentieren, gelangen, geraten, herannahen, heranrücken, heranziehen, heraufziehen, herbeikommen, hereinbrechen, herfahren, herkommen, herüberkommen, hinbringen, hingehen, hinkommen, hinkriegen, in Erscheinung treten, kurz besuchen, landen, liegen an, nahen, näher kommen, rücken, schaffen, seine Schatten vorauswerfen, sich abzeichnen, sich andeuten, sich einen Weg bahnen, sich einfinden, sich einstellen, sich entfalten, sich nähern, sichtbar werden, sich zeigen, stammen, verlieren, vorbeikommen, werden, zu Besuch kommen, zukommen, zum Vorschein kommen, zusammenrücken, zuströmen, stammen von  

Ankommen sinonimai Ankunft, Eintreffen, Heimkehr, Landung

ankommen sinonimai abmelden, einmieten, einschreiben/abmelden, sich einmieten, sich einschreiben, Checkin, abhängen, anlangen, aufkreuzen, einlangen, einlaufen, eintreffen, erscheinen, gelangen, holen, kommen, landen, abhängen, abwägen, anfahren, anlangen, anlaufen, anreden, anrollen, anrühren, ansprechen, Anstellung finden, anstinken gegen, Arbeitsplatz finden, auffallen, aufgenommen werden, aufkommen, aufstoßen, auftauchen, ausmachen, ausrechnen, auszumachen, bedeuten, bedeutsam sein, beeindrucken, befallen, bemächtigen, berechnen, be-rechnen, berühren, beschleichen, beseelen, bewegen, das Ziel erreichen, eine Stelle bekommen, eine Stelle finden, eine Stelle kriegen, einfahren, eingehen, eingestellt werden, einlaufen, einschlagen, eintreffen, eintrudeln, Erfolg haben, ergreifen, erreichen, erscheinen, frappieren, freuen, geboren werden, gelangen, greifen, handeln um, herankommen, herantreten, herkommen, hierhergehören, kalkulieren, kommen, landen, meinen, mithalten, mögen, nahen, näher kommen, niedergehen, packen, rechnen, richten, rühren, scheinen, schön finden, sich durchsetzen, sich einfinden, sich freuen, sich nähern, Stellung finden, sympathisch finden, untergebracht werden, unterkommen, verfangen, von Bedeutung sein, von Wichtigkeit sein, wägen, wichtig sein, Widerhall finden, wirken, zählen, zukommen, zukommen auf, zur Sache tun, zusagen, behagen  , gefallen  , passen  

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese ankommen esantys žodžiai