auftauchen lietuviškai

auftauchen vertimas paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam, pasirodyti, iškilti, pasiro- dyti, pasirodymas, išnirti į paviršių, atsirasti, atsitikti, pasitaikyti, išdygti, nardymas su plaukmenimis, nėrimas, šuolis į vandenį, kritimas, nėrimas galva, nėrimas/šuolis į vandenį, kritimas/nėrimas galva, nerti, mestis, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti

 • plötzlich auftauchen () atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • unter Wasser tauchen (v.) nerti, mestis
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis

Auftauchen sinonimai Emergenz, Erscheinen, Tauchen

auftauchen sinonimai aufsteigen, eintreten, erscheinen, hapern, hergehen, passieren, plötzlich auftauchen, sich abspielen, sich begeben, sich ergeben, sich stellen, sich zutragen, stattfinden, vorfallen, vorkommen, vor sich gehen, zugehen, fehlen  , zutage treten, abzeichnen, an die Oberfläche kommen, angerückt kommen, angeschneit kommen, anklingen, ankommen, anrücken, ans Licht kommen, antanzen, aufblitzen, auf den Plan treten, aufgehen, aufkommen, aufscheinen, aufsteigen, aufsuchen, auftreten, dazukommen, eintreffen, eintrudeln, entstehen, erscheinen, erwachen, herauskommen, herausstellen, hereinschneien, hervorkommen, hinkommen, hochkommen, im Kommen sein, in Erscheinung treten, kommen, sich begeben zu, sich einfinden, sich einstellen, sich entwickeln, sich finden, sich melden, sichtbar werden, überraschen, vorkommen, wiedererscheinen, wiedererstehen, zum Vorschein kommen, aufkreuzen  , hereinplatzen  

Tauchen sinonimai Auftauchen, Baden, Eintauchen, Hechtsprung, Kopfsprung, Kunstspringen, Schwimmen, Sporttauchen, Sprung, Turmspringen

tauchen sinonimai eintauchen, untertauchen, unter Wasser gehen, unter Wasser tauchen, ''ins Wasser'' springen, baden, einen Kopfsprung machen, einsenken, einstippen, eintauchen, eintitschen, eintunken, in die Tiefe gehen, stippen, tunken, untertauchen, unter Wasser gehen, unter Wasser schwimmen, versenken, versinken

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Netoliese auftauchen esantys žodžiai