auszumachen lietuviškai

auszumachen vertimas turėti įtakos, vertę, būti svarbiam, turėti reikšmės, laimėti, laimëti, prisigalvoti, sutaisyti, taisyti, pataisyti, suremontuoti, sakyti, sukurti, kurti, daryti, sukelti, padaryti, sudaryti, priversti, versti, būti, pagaminti, gaminti, duoti, parengti, pastatyti, kelti, veikti, išleisti, leisti, išspausdinti, užsiimti, užimti, neduoti kam atsikvėpti, būti priežastimi, statyti, paruošti, nešti, vežti, vesti, imti, gauti, pirkti, nuomoti, pamatuoti, atnešti, atvesti, atlikti, įvykdyti, įgyti, tapti, pasiekti, uždirbti, įvaryti, išdarinėti, išdirbinėti, ant, į, link, labai, nepaprastai, per daug, atitraukti, po, pas, su, keliaujantis į, į... pusę, už, palyginti su, eiti, vykti, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, idant, kad, tam, kai kada, kartais, kartkartėmis, retkarčiais, tarpais, atsigauti, pietauti, įgyti antrąjį kvėpavimą, pajusti naujų jėgų antplūdį, iš pradžių, pradžioje, visų pirma, eiti miegoti, pulti kniūpsčiam, padegti, uždegti, užsidegti, užžiebti, aptikti, atkreipti dėmesį, atverti, įsitikinti, pastebėti, rasti, sekti, stebėti, suprasti, susekti, įsikišti, įsiterpti, sustabdyti, baigtis, išsekti, nutraukti, pertraukti, ankstyvas, priešlaikinis, anksčiau, pirma laiko, anksčiau ar vėliau, pakankamai anksti, su laiku, išvysti, pamatyti, po lygiai, baigtis tuo, galų gale, kad galų gale, pagaliau, prinokęs, prisirpęs, jei paprašysit, parduodama, vos paprašius, į vidų, namie, namo, viduje, būti namie, neišeiti iš namų, per aukštai, bet kuriuo metu, išgyventi, pragyventi, susidoroti, susitvarkyti, ryti, per vėlai, po laiko, nubausti mirtimi, nužudyti, patikimas, tikras, būti susijusiam, liesti, turėti ką nors bendra, turėti ką nors bendra su, turėti reikalų su, nepavykti, sužlugti, žlugti, nueiti per toli, neišmokėtas, ZU

 • ein Ende machen (v.) padaryti galą, sužlugdyti
 • machen an () apsisukti, imtis ko nors, pasisukti, plaukti prieš vėją kaitaliojant kryptį
 • anmachen (v.) įjungti, įkyrėti, grizinti, nervinti, įkyriai kaulyti, erzinti, kankinti, neraminti, paruošti, sutaisyti
 • sich machen (v.) tvirtai laikytis ant kojų
 • machen zu (v.) įpareigoti, paskirti, išrinkti
 • zumachen (v.) užsidaryti, uždaryti, žlugti, užmerkti, užverti, baigtis, baigti, užbaigti
 • Beförderung zu Wasser und zu Lande (n.) antžeminis transportas
 • Zugang zu Gemeinschaftsinformationen (n.) galimybė naudotis Bendrijos informacija
 • Verkauf von Haus zu Haus (n.) išnešiojamoji prekyba
 • steuerpflichtiges Einkommen (n.) apmokestinamosios pajamos
 • Protokoll zu einem Abkommen (n.) susitarimo protokolas
 • Aue (Sachsen) Aujė
 • FC Erzgebirge Aue
 • Borat – Kulturelle Lernung von Amerika um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen Boratas. Kaip šaunusis Kazachstano žurnalistas Amerikoj patirtį graibstė
 • Geschichte machen () įeiti, įeiti į istoriją
 • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Kylio universitetas
 • Dom zu Roskilde Roskildės katedra
 • Humboldt-Universität zu Berlin Berlyno Humboldtų universitetas
 • Moschee zu Xi'an Siano didžioji mečetė
 • The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit Valandos
 • Turmbau zu Babel Babelio bokštas
 • Universität zu Köln Kelno universitetas
 • von Mann zu Mann (adj.) atvirai, atviras

Aue sinonimai Mutterschaf, Zibbe, Zicke

machen sinonimai einschießen, ein Tor erzielen, ein Tor schießen, erzielen, landen, punkten, schießen, scoren, treffen, ablegen, absolvieren, abwickeln, agieren, anbauen, anfertigen, anordnen, anrichten, anstellen, arbeiten, arrangieren, aufbauen, aufführen, ausführen, ausfüllen, auslösen, ausrichten, basteln, bauen, bearbeiten, bereiten, bereitmachen, betragen, bewältigen, bewirken, bilden, bringen, bringen zu, darbieten, durch-, durchführen, einnehmen, entwerfen, erbauen, ergeben, erledigen, errichten, erschaffen, er-schaffen, ertönen, erzeugen, erzielen, fabrizieren, fertig bringen, fertigen, fertig machen, gestalten, gewinnen, handeln, herrichten, herstellen, hervorbringen, hervorrufen, holen, inszenieren, interpretieren, klingen, kneten, kochen, konstruieren, kosten, meißeln, messen, mit-nehmen, modellieren, nähen, nehmen, organisieren, produzieren, richten, schaffen, schallen, schmäler werden. machen, schmieden, schneidern, schnitzen, schreiben, sich erweisen als, spielen, tischlern, tönen, treiben, tun, unternehmen, veranlassen, veranstalten, verdienen, verfertigen, verursachen, verwirklichen, vollbringen, vollführen, vorbereiten, zimmern, zubereiten, zubringen, zufügen, zurechtmachen, zurechtzimmern, zustandebringen, schreinern  , abgeben, agieren, anfertigen, anstellen, auf Trab halten, ausbessern, ausfüllen, auslösen, ausmachen, ausrichten, beschäftigen, beschäftigen mit, betätigen, bewirken, bilden, drucken, edieren, erregen, erscheinen lassen, erzeugen, etwas anstellen, flicken, formen, formieren, gründen, handeln, herausbringen, herausgeben, herbeiführen, herstellen, hinbringen, in Ordnung bringen, leisten, mit sich bringen, produzieren, publizieren, reparieren, schaffen, sich betätigen, stiften, treiben, tun, verbringen, verfertigen, verleben, verlegen, veröffentlichen, verursachen, wiederherstellen, wieder instandsetzen, zubringen, zur Folge haben, auflegen  , ausfressen  , bereiten  , fabrizieren  , fertigen  , sich aufhalten mit  , sich befassen mit  , sich beschäftigen mit  

- machen sinonimai bereit sein, geneigt sein

Machen sinonimai Einmachen

auszumachen sinonimai ankommen, ausmachen, bedeuten, bedeutsam sein, hierhergehören, von Bedeutung sein, von Wichtigkeit sein, wichtig sein, zählen, zur Sache tun

zu sinonimai ...-wärts, auf, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, bestimmt, gegenüber, in Richtung, unterwegs nach, nach  , geschlossen, gesperrt, ungeöffnet, abgeschlossen, abgesperrt, allzu, all-zu, allzu sehr, an, anlässlich, ausgefallen, außergewöhnlich, außerordentlich, äußerst, dicht, diesbezüglich, exzessiv, für, gar zu, gegen, gelegentlich, geschlossen, heran, herbei, herzu, in dieser Beziehung, je, maßlos, nach, nicht zugänglich, per, pro, schwelgerisch, sehr, überaus, überreichlich, unbetretbar, ungemein, unmäßig, verdeckt, verriegelt, verschlagen, verschlossen, verschwenderisch, voreilig, zugeschlossen, bis zu  , bei, dran, für, gegenüber, mit, nach, zu sich, an  , gegen  , in  , auf, belieben, fühlen wie, gelüsten, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, vorstellen, wollen, wünschen, gierig sein nach  , Lust haben auf  

zu- sinonimai aufziehen

zu. sinonimai fahren, gehen, im Begriff stehen, zu...

zu... sinonimai fahren, gehen, im Begriff stehen, zu.

Netoliese auszumachen esantys žodžiai