ankreuzen lietuviškai

ankreuzen vertimas pažymėti, žymėti, varnelę, sukryžminti, pereiti, perplaukti, pervažiuoti, kirsti, įveikti, nukeliauti, judėti neskubant, sudėti, sukryžiuoti, sužlugdyti, žlugdyti, sutrukdyti, paversti niekais, sulaikyti, užkardyti, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, prasilenkti, susikirsti, susikryžiuoti, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Klingen kreuzen mit susibarti, susiimti
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • sich kreuzen (v.) susikirsti, susikryžiuoti, prasilenkti
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • markieren, indem man etwas mit einem Kreuz versieht
 • mit gegen: gegen den Wind segeln

kreuzen sinonimai falten, hinübergehen, passieren, überqueren, überschlagen, überschreiten, verschränken, gehen über  , bastardisieren, begegnen, domestizieren, durchfahren, durchfallen, durchfliegen, durchkreuzen, durchlaufen, durchqueren, durchziehen, fahren, hybridisieren, mit Reisegeschwindigkeit fliegen, mit Reisegeschwindigkeit fliegen/fahren, okulieren, paaren, queren, schneiden, schräg übereinanderlegen, schräg übereinander schlagen, stören, überkreuzen, überqueren, überschneiden, verbinden, ziehen, züchten, zurücklegen, durchkreuzen, entgegenstellen, entgegentreten, entgegenwirken, frustrieren, hindern, hintergehen, konterkarieren, vereiteln, verhindern

ankreuzen sinonimai abhaken, abzeichnen, anhaken, anstreichen, anzeichnen, ein Kreuz setzen, ein Zeichen machen, hervorheben, kenntlich machen, kennzeichnen, markieren, zeichnen

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese ankreuzen esantys žodžiai