auffallen lietuviškai

auffallen vertimas jaudinti, sujaudinti, apstulbinti, nustebinti, patikti, būti visa galva aukščiau už, pasižymėti, išsiskirti, pralenkti, pranokti, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, mažėti, nukristi, pargriūti, grimzti, smegti, nusėsti, vartytis, virsti kūliais, vartytis/virsti kūliais, staigiai leistis žemyn, būti, eiti, nuversti, nuvirsti, atslūgti, slūgti, kristi, leistis, žemėti, patekti į kokią nors būseną/būklę, sudribti, dribti, numušti, leisti, kapoti, kirsti, nukirsti, grąžinti, padėti atgal, sugrįžti, paskelbti, sumažėti, smuktelti, nykti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti, išeiti, išleisti iš rankų, išmesti, numesti, paleisti, pasitraukti, vyti, nutraukti, pertraukti, kištis

 • fallen lassen (v.) išleisti iš rankų, išmesti, numesti, paleisti, vyti, tarstelėti, brūkštelėti, pasitraukti, išeiti
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • ins Wort fallen (v.) nutraukti, pertraukti, įsiterpti į pokalbį, kištis, įsiterpti
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • Aufsehen erregen
 • unpersönlich („es fällt auf“): von außen ins Bewusstsein gelangen
 • Physik: auftreffen

Fallen sinonimai Fall

fallen sinonimai schwinden, plumpsen, sinken, abebben, abfallen, abflauen, abkippen, abklingen, abnehmen, absacken, abstürzen, aufschlagen, ausgleiten, den Heldentod sterben, durchhängen, erscheinen, glitschen, herabfallen, herabstürzen, herunterfallen, heruntergehen, herunterstürzen, hineinfallen, hinfallen, hinfliegen, hinknallen, hinplumpsen, hinpurzeln, hinsausen, hinschlagen, hinsegeln, hinsinken, hinstürzen, hinunterstürzen, im Feld bleiben, klappen, kommen, nachlassen, nicht aus dem Krieg heimkehren, nicht wiederkommen, niederfallen, niedergehen, niederstürzen, niedriger werden, purzeln, rutschen, sacken, senken, setzen, sich senken, sinken, sterben, stolpern, stürzen, tummeln, umfallen, umkippen, versacken, versinken, wegsacken, zurückgehen, zusammenbrechen, zusammenklappen, draufgehen  , plauzen  , plumpsen  , ausklingen, schwinden, absinken  , sich senken  , sinken  , zurückgehen  

fällen sinonimai aussprechen, -geben, zurückkommen, zurückstellen, hauen, roden, abhauen, abholzen, absägen, eindrücken, eine Entscheidung fällen, eine Entscheidung treffen, entscheiden, hauen, hinunterdrücken, holzen, niederreißen, niederschlagen, niederschmettern, niederstrecken, schlagen, stürzen, umhauen, umlegen, umsägen, umschlagen, umstoßen, umwerfen, urteilen, zu Boden schlagen, hinhauen  

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

auffallen sinonimai abweichen, anmerken, anstoßen, Aufmerksamkeit erregen, aufschlagen, Aufsehen erregen, aufstoßen, aus der Reihe tanzen, beachtet werden, Beachtung finden, beeindrucken, befremden, bemerken, bemerkt werden, bestechen, bewusst werden, blenden, Eindruck machen, Furore machen, hervorragen, hervorrufen, hervorstechen, hervortreten, ins Bewusstsein dringen, klar werden, Schlagzeilen machen, sich auszeichnen, sich bemerkbar machen, sich hervortun, Staunen erregen, überraschen, wahrnehmen, sich aufdrängen  , abstechen, ankommen, anrühren, aufstoßen, auszeichnen, beeindrucken, berühren, beseelen, bewegen, ergreifen, frappieren, hervorheben, hervorstechen, hervortreten, hinausragen, in die Augen fallen, meilenweit voraus sein, rühren, scheinen, sich auszeichnen, sich exponieren, sich hervortun, übertreffen, hervortreten in  , sich auszeichnen durch  , sich auszeichnen in  , sich hervortun in  

Netoliese auffallen esantys žodžiai