anbringen lietuviškai

anbringen vertimas priklijuoti, parodyti, apskelbti, pareikšti, eksponuoti, išstatyti, išdėstyti, panaudoti, naudoti, naudotis, pritvirtinti, įtaisyti, įstatyti, uždaryti, įsmeigti, pakabinti, atsidurti, patekti, turėti, pasukti, sukti, suktis, šakotis, atsišakoti, rašyti, parašyti, atlikti, įvykdyti, susisiekti su, pasiekti, įgyvendinti, priimti, susiklostyti, pataikyti, galų gale ką nors padaryti, užbaigti veiklą/gyvenimą, atnešti, nešti, vežti, vesti, imti, gauti, pirkti, nuomoti, padaryti, pamatuoti, atvesti, sukelti, įstumti, įvaryti, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, duoti postûmá, įvažinėti, būti, būti priežastimi, daryti, duoti, duoti impulsą, duoti postūmį, gaminti, išvykti, įžiebti, kurti, leistis, leistis į kelionę, pagaminti, parengti, paskatinti, paskatinti pradėti, pastatyti, pradėti, priversti, sudaryti, sukurpti, sukurti, užkliūti, versti, būti susijusiam, reikalauti, pagimdyti, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

 • bringen um (v.) nusukti
 • umbringen (v.) žudyti, užmušti, nužudyti, atimti gyvybę
 • sich umbringen (v.) nusižudyti
 • mit sich bringen (v.) būti susijusiam, sukelti, reikalauti
 • zubringen (v.) užsiimti, užimti, neduoti kam atsikvėpti, nešti, vežti, vesti, imti, gauti, pirkti, nuomoti, padaryti, pamatuoti, atnešti, atvesti, atgaivinti
 • bringen zu (v.) įkalbėti, pagaminti, gaminti, duoti, parengti, pastatyti, būti priežastimi, priversti, padaryti, sukelti, paskatinti pradėti, sukurti, kurti, daryti, versti, būti, sudaryti
 • bringen zu () duoti postūmį, duoti postûmá, paskatinti, duoti impulsą, įžiebti, pradėti
 • zu Ende bringen (v.) padaryti galą, sužlugdyti
 • auffallend anbringen nukabinėti, nusagstyti
 • zur Welt bringen (v.) pagimdyti, gimdyti, nešti, turėti, turëti
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • etwas (unerfreulicherweise) herbringen
 • einen Gedankengang zu einem bestimmten Thema äußern
 • etwas an einer Stelle befestigen

-bringen sinonimai durchkommen

bringen sinonimai abwickeln, anrichten, auslassen, enden, endigen, holen, in Schwierigkeiten etc. bringen, lassen, machen, messen, mit-nehmen, nehmen, stiften, tun, übermitteln, zubringen, abliefern, abwerfen, abwickeln, anbringen, anhaben, anschleppen, aufbringen, auffahren, aufführen, auftragen, ausführen, ausliefern, ausstrahlen, austragen, befördern, begleiten, beibringen, bei sich haben, beliefern, beschaffen, besprechen, bewerkstelligen, bewirken, bieten, dabeihaben, darbieten, darbringen, das Geleit geben, den Weg weisen, den Weg zeigen, durch-, durchführen, einbringen, einliefern, eintragen, erbringen, ergeben, erlangen, erreichen, ertragen, erzielen, führen, gelangen, gelangen zu, gereichen zu, heimbegleiten, heimbringen, heranbringen, heranholen, heranschaffen, herantragen, herbeibringen, herbeiholen, herbeischaffen, herbeitragen, herbringen, hergeben, herschaffen, hertragen, hinbringen, hineinfliegen, hinfahren, hinschaffen, hinschleppen, hintragen, holen, imstande sein, im Stande sein, können, leisten, liefern, machen, mitführen, nach Hause bringen, organisieren, präsentieren, schaffen, schicken, senden, sich auszahlen, spedieren, spielen, tragen, transportieren, treffen, übergeben, überlassen, übermitteln, verbringen, veröffentlichen, versetzen, vollbringen, vorführen, zeitigen, zuführen, zuleiten, zuschicken, zusenden, zustellen, kommen zu  

anbringen sinonimai aneinanderfügen, aneinandersetzen, anfügen, anheften, ankleben, anpappen, anschnallen, arretieren, befestigen, festkleben, festmachen, festpappen, heften, montieren, schließen, sichern, verbinden, zusammenfügen, zusammensetzen, anbieten, an den Tag legen, anfangen, anhängen, anklammern, anklatschen, ankleben, anmachen, anschlagen, anschließen, anschrauben, ansetzen, ansprechen, anstecken, anwenden, applizieren, aufarbeiten, aufhängen, aufkleben, aufsetzen, aufspannen, aufs Tapet bringen, aufstellen, auftragen, aufwerfen, aufziehen, ausdrücken, aushängen, auslasten, äußern, aussprechen, ausstellen, bedienen, befestigen, bekunden, bemerken, benutzen, benützen, brauchen, bringen, einsetzen, einwerfen, entfalten, erwähnen, feilbieten, festklammern, festkleben, festmachen, formulieren, hängen, herbeibringen, herbeischaffen, herbeitragen, hinlegen, hinsetzen, hinstellen, implementieren, in die Diskussion werfen, ins Feld führen, installieren, in Worte fassen, kundtun, loslassen, montieren, nageln, nehmen, niederlegen, niederstellen, sehen lassen, spannen, üben, unterbringen, verarbeiten, veräußern, verkaufen, verwenden, verwerten, von sich geben, vorbringen, vorführen, vortragen, vorzeigen, zeigen, zum Ausdruck bringen, zur Schau stellen, zur Sprache bringen, anbringen auf  , auftragen auf  , hintun  , nützen  

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese anbringen esantys žodžiai