auftragen lietuviškai

auftragen vertimas ant žaizdos dedami vaistai, pavilgas, tepalas, apsunkinti, apkrauti, patarnauti, patiekti, aptepti, užsimauti, užsivilkti, uždėti, užtepti, galioti, duoti, pateikti, užsakymas, planas, projektas, sumanymas, dalykas, užduotis, darbininkai, darbo jėga, pavedimas, pasiuntimas, reikalas, misija, uždavinys, kontraktas, sutartis, perduoti, pernešti, atiduoti, išlaikyti, nešioti, turėti, nešti, dėvėti, vilkėti, prigauti, turëti, gimdyti, pagimdyti, mąstyti, svarstyti apie, paremti, palaikyti, remti, pritarti, gabenti, iškęsti, pakęsti, pakelti, toleruoti, laikyti, derėti, vesti vaisius, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, viešoji sutartis, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti

 • Vertrag, der Auftrag (n.) kontraktas, sutartis
 • der Auftrag (n.) užduotis, pavedimas, pasiuntimas, reikalas, misija, uždavinys
 • der Auftrag () užsakymas
 • im Auftrag () vardu
 • öffentlicher Auftrag (n.) viešoji sutartis
 • Öffentlicher Auftrag Viešieji pirkimai
 • pinseln; auftragen (v.) užsimauti, užsivilkti, uždėti, užtepti, galioti, duoti, pateikti
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • Speisen auf dem Tisch servieren; ein Thema ansprechen
 • Cremes, Salben, Pasten u.ä. auf eine Oberfläche aufbringen
 • jemanden bitten, eine Aufgabe zu erledigen
 • Kleidung tragen, bis sie verschlissen ist
 • massiger, dicker wirken lassen
 • angeben

Auftrag sinonimai Aufgabe, Abonnement, Anforderung, Anordnung, Anweisung, Apostolat, Arbeit, Aufforderung, Aufgabe, Auflage, Aufsichtspflicht, Beauftragung, Befehl, Berufung, Besorgung, Besorgungen machen, Bestellung, Bestimmung, Bevollmächtigung, Bezug, Bitte, Botengang, Destination, Erlass, Erlaß, Ermächtigung, Funktion, Gebot, Geheiß, Geschäft, Gesetz, Gesetzentwurf, jemandens Aufgabe, Kommando, Kontrakt, Lebenswerk, Mandat, Mission, Obliegenheit, Order, Pensum, Pflicht, Plan, Ruf, Satzung, Schuldigkeit, Sendung, Unternehmen, Unterrichtung, Verordnung, Verpflichtung, Vertrag, Vertrag, der Auftrag, Vollmacht, Vorausbestellung, Vorschrift, Weisung, Werk

-tragen sinonimai ausrichten, darreichen, durchgeben, herhalten, herüberreichen, hinhalten, hinreichen, überbringen, übermitteln, verlagern, weitergeben, weiterleiten, weiterreichen, reichen  

tragen sinonimai anhaben, aufhaben, aushalten, ausstehen, austragen, bekommen, besitzen, bestehen, dulden, erbringen, erdulden, erleiden, ertragen, ertragen; italbrac-colon, erträglich, erwarten, fördern, Früchte tragen, führen, geboren, gefallen lassen, haben, halten, hinnehmen, leiden, mitmachen, mögen, müssen, nachdenken, niederkommen, schaffen, sich gefallen lassen, sollen, übers Ohr hauen, unterstützen, wiederhaben, zur Seite stehen, zurückhaben, zur Welt bringen, das Leben schenken  , entbinden  , gebären  , standhalten  , anhaben, auf dem Kopf tragen, auf dem Leibe tragen, auf den Rücken nehmen, aufhaben, aushalten, ausstehen, austragen, befördern, bei sich haben, bekleidet sein, bringen, buckeln, dabeihaben, dulden, durchmachen, durchstehen, einbringen, eintragen, erbringen, erdulden, ertragen, hindurchgehen, hinnehmen, hucken, huckepack nehmen, huckepack tragen, leiden, mitführen, mit sich führen, schleppen, sich bewegen in, stillhalten, stützen, trächtig sein, transportieren, überdauern, überstehen, vertragen, zahlen, sich ergeben in  , sich fügen in  

auftragen sinonimai abbrauchen, abdienen, abnutzen, abscheuern, abtragen, abwetzen, anbringen, anfahren, anhalten zu, anmalen, anordnen, anweisen, Anweisung erteilen, anwenden, anziehen, applizieren, aufbrauchen, auferlegen, auffahren, auffordern, aufgeben, auflegen, aufmalen, aufschmieren, aufsetzen, aufstreichen, auftafeln, auftischen, beauftragen, bedienen, befehlen, benutzen, beschmieren, bestellen, bestimmen, bestreichen, betrauen, bewirten, bitten, bringen, dafür sorgen, diktieren, einsetzen, fein machen, festlegen, gebieten, gebrauchen, gelten, Make-up auflegen, Order geben, pinseln; auftragen, prahlen, pudern, reichen, schminken, schönmachen, servieren, streichen, übertragen, übertreiben, verbrauchen, verfügen, verreiben, verschleißen, verschmieren, verstreichen, verwenden, vorschreiben, vorsetzen, zurechtmachen, anbringen, anhalten, anleiten, anweisen, Anweisungen geben, auf den Tisch bringen, auffüllen, aufgeben, auftafeln, auftischen, aufwarten, beauftragen, bedienen, belasten, bewirten, instruieren, Instruktionen geben, nen, servieren, vorsetzen, anbringen auf  , auftragen auf  , auftun  

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Netoliese auftragen esantys žodžiai