anrichten lietuviškai

anrichten vertimas daryti, sudaryti, pasiruošti, siruošti, ruošti, paruošti, padaryti, sukelti, sukurstyti, kurstyti, atnešti, išlyginti, ištiesinti, nutaikyti, daryti, nuteisti, pasmerkti, padėti į vidurį, būti viduryje, suskaičiuoti, ketinti, pasverti, nusitaikyti, spręsti pagal, pasikliauti, pripažinti kaltu, būti teisėju, teisti, spręsti, nukreipti, taikyti, laikyti ginklą nukreiptą į, sustatyti, stebeilyti, spoksoti, įbesti akis, sužiurti, indauja, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, pažiūrėti, žiūrėti, skirti, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

 • den Blick richten auf (v.) pažiūrėti, žiūrėti
 • einen Appell richten an (v.) paduoti apeliaciją, apskųsti apeliacine tvarka
 • richten gegen () užpulti, įnikti, pulti
 • anrichten (v.) daryti, sudaryti, pasiruošti, siruošti, ruošti, paruošti, padaryti, sukelti, sukurstyti, kurstyti, atnešti
 • richten nach () spręsti pagal, pasikliauti
 • seine Aufmerksamkeit richten auf (v.) susikaupti, sukaupti, atsidėti, suktis apie, koncentruotis, paisyti, skaitytis su, kreipti dėmesį į, numatyti, atsižvelgti, turėti omeny, imtis, leistis į, turėti galvoje, puoselėti, įsigilinti, įsileisti, kreipti dėmesį
 • richten auf (v.) nutaikyti, taikyti, laikyti ginklą nukreiptą į
 • aufrichten (v.) pakelti, kilti, statyti, pastatyti
 • aufrichten () atsitiesti, išsitiesti, sutvarkyti, ištiesti, ištiesinti, išlyginti
 • sich aufrichten (v.) atsitiesti, išsitiesti, sutvarkyti
 • sein Augenmerk richten auf (v.) susikaupti, sukaupti, atsidėti
 • sich richten nach (v.) pasikliauti, spręsti pagal
 • sich richten gegen (v.) įnikti, pulti, užpulti
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas

Richten sinonimai Herrichten

richten sinonimai anglotzen, anstarren, fixieren, glotzen, starren, starren auf, starren in, stieren, stieren auf, stieren in, abhängen, aburteilen, anrichten, aufräumen, aufrichten, ausbessern, ausrichten, befinden über, bereinigen, bereiten, bereitlegen, bereitstellen, das Urteil sprechen, der Schiedsrichter sein, die Schiedsrichterin sein, eine Verhandlung führen, ein negatives Urteil abgeben, ein negatives Urteil fällen, einrenken, ein Urteil fällen über, fertig machen, flicken, geraderichten, gerade richten, herrichten, in Schach halten, in Stand setzen, kritisieren, leimen, lenken, negativ begutachten, negativ beurteilen, negativ bewerten, ordnen, präparieren, Recht sprechen, reparieren, sich anpassen, stellen, urteilen, verurteilen, vorbereiten, vor Gericht stellen, zielen, zubereiten, zurechtlegen, zurechtmachen, zurichten, richten auf  , abhängen, aburteilen, abwägen, ankommen, anrichten, ausrechnen, ausrichten, befinden, begutachten, berechnen, be-rechnen, bereiten, bestrafen, beurteilen, bewerten, der Meinung sein, ein Urteil sprechen, für schuldig befinden, für schuldig erklären, herrichten, hinlenken, in den Mittelpunkt stellen, jurieren, kalkulieren, kochen, konzentrieren, lenken, machen, meinen, rechnen, richten nach, sammeln, schuldig befinden, schuldig sprechen, sich richten nach, umstellen, urteilen, verdammen, verstellen, verurteilen, vorbereiten, wägen, zählen, zubereiten, zurechtmachen, ahnden  , überführen  , einrenken  (Heilkunde, Medizin)

anrichten sinonimai anfachen, anmachen, ansetzen, anstellen, anstiften, aufputschen, auftischen, ausfressen, auskochen, auslassen, auslösen, bauen, begehen, bereiten, bereitstellen, bewirken, Böses tun, braten, bringen, decken, den Tisch decken, den Tisch richten, die Tafel decken, die Tafel richten, eine Dummheit machen, entfachen, falsch machen, fertig machen, herbeiführen, herrichten, hervorrufen, kochen, machen, präparieren, richten, säen, sich etwas leisten, sich leisten, stiften, tischfertig machen, verbocken, verbrechen, verschulden, verursachen, vorbereiten, vorsetzen, zeitigen, zubereiten, zurechtmachen, zurichten

Anrichte sinonimai Bahnhofsgaststätte, Bahnhofsrestaurant, Büfett, Buffet, Geschirrschrank, Küchenregal, Sideboard

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese anrichten esantys žodžiai