aufstellen lietuviškai

aufstellen vertimas pastatyti, įvesti, įrengti, įvesdinti į tarnybą, įtaisyti, įterpti, sudėti, sumontuoti, pakelti, pakabinti, paskirti, įgalioti, supažindinti, pristatyti, būti priežastimi, sukelti, statyti, pasiųsti, dislokuoti, surinkti, išdėlioti, išrikiuoti, išdėstyti, sutvarkyti, sustatyti, surašyti, parengti, rikiuoti, suvesti į akistatą, drąsiai pasitikti, drąsiai pasitikti/pakelti, pastatyti, duoti, skirti, rodyti, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, apsimesti, vaizduoti, atpildas, bauda, baudimas, bausmė, pelnyta bausmė, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti, būti visiškai tikram, laikyti savaime suprantamu dalyku, manyti, neabejoti, spėti

 • Streikposten aufstellen (v.) išstatyti piketą, sargybos postus prie, išstatyti piketą/sargybos postus prie, piketuoti, eiti sargybą prie
 • die Behauptung aufstellen (v.) manyti, spėti, neabejoti, būti visiškai tikram, laikyti savaime suprantamu dalyku
 • eine Behauptung aufstellen () vaidas, muštynės
 • sich als Kandidat aufstellen lassen für (v.) iškelti save, sutikti būti, būti renkamam, kandidatu, būti renkamam/kandidatu, kelti savo kandidatūrą į
 • sich aufstellen lassen für (v.) iškelti save, sutikti būti, būti renkamam, kandidatu, būti renkamam/kandidatu, kelti savo kandidatūrą į
 • sich als Kandidaten aufstellen lassen für (v.) iškelti save, sutikti būti, būti renkamam, kandidatu, būti renkamam/kandidatu, kelti savo kandidatūrą į
 • Stellen unter Strafe (n.) baudimas, atpildas, pelnyta bausmė
 • sich stellen (v.) atsirasti, atsitikti, išdygti, iškilti, pasirodyti, pasitaikyti, apsimesti, vaizduoti
 • sich stellen gegen (v.) nusigręžti nuo, susipykti su
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • etwas aufrichten
 • etwas an einen Platz stellen
 • jemand an einen Platz beordern
 • bilden, formieren
 • für eine Wahl vorschlagen
 • etwas entwickeln
 • norddeutsch: Unsinn machen, Quatsch machen

Aufstellen sinonimai Montage

aufstellen sinonimai aufsetzen, ordnen, organisieren, sortieren, aufrichten, ausbreiten, auslösen, bedingen, bestimmen, bewirken, einbringen, einführen, errichten, festlegen, festsetzen, heben, hervorrufen, legen, ordnen, postulieren, präsentieren, senden, setzen, stellen, verursachen, vorlegen, vorstellen, zusammenstellen, zustande bringen, abfassen, abordnen, abstellen, anbringen, anfertigen, anordnen, antreten, aufbauen, aufbieten, auf die Beine bringen, auf die Wahlliste setzen, aufhängen, aufnotieren, aufreihen, aufrichten, aufschlagen, aufsetzen, auftakeln, ausersehen, ausrüsten, bauen, bereit sein, berufen, delegieren, einsetzen, einteilen, entsenden, entwerfen, erarbeiten, ernennen, errichten, erstellen, festhalten, fixieren, formieren, formulieren, gründen, gruppieren, heben, hinlegen, hinsetzen, hinstellen, hochziehen, installieren, montieren, namhaft machen, nennen, niederlassen, niederlegen, niederstellen, nominieren, notieren, ordnen, platzieren, postieren, rüsten, schaffen, schichten, sträuben, systematisieren, übertragen, unterbringen, vereinigen, verfassen, vorschlagen, weitergeben, zedieren, zusammenschreiben, zusammensetzen, zusammenstellen, zuschieben, zuteilen, hintun  , vergeben  , versehen mit  , versorgen mit  

Stellen sinonimai Einstellen

stellen sinonimai abstellen, ansiedeln, aufstellen, begegnen, einstellen, etwas anlehnen, hinstellen, justieren, konfrontieren, legen, lokalisieren, mutig begegnen, schaut, setzen, entgegensehen  , furchtlos entgegentreten  , gegenübertreten  , ins Auge sehen  , absetzen, abstellen, anlegen, anlehnen, anstellen, aufgreifen, belangen, fangen, fassen, hinbringen, hinstellen, lehnen, niederstellen, platzieren, postieren, richten, setzen, vorlegen, zu Boden setzen, überführen  

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Netoliese aufstellen esantys žodžiai