way lietuviškai

way vertimas n 1) kelias; way out išeitis; by the way tarp kitko; beje; on the way kelyje; pakeliui; to get under way leistis kelionėn;to make/push one's way praskinti sau kelią; 2) kryptis; pusė; 3) nuotolis; 4) judėjimas priekin; 5) metodas, būdas, priemonė; 6) įprotis, paprotys; 7) gyvenimo būdas; 8) sritis, sfera; 9) atžvilgis, santykis; to have one's own way padaryti, pasielgti saviškai, pasiekti savo; way above a) iš viršaus; b) amer.žymiai aukščiau; way ahead amer.toli priekyje; way back amer. atgal; dar; in a wayiki tam tikro laipsnio; taip sakant; in any way bet kuriuo atveju; by way of tikslu; dėl

 • be in the family way (v.) pastoti
 • on the way to () keliaujantis į, ant, į... pusę, į, link
 • out of the way (adv.) vienas nuo kito, atskirai
 • out-of-the-way (adj.) atokus, nuošalus, nuošaliai
 • out of the way () neįprastas, nepaprastas, neáprastas
 • right of way (n.) pirmumo teisė, takais, teisė naudotis privačia žeme einančiais keliais, viešas kelias privačia žeme, teisė naudotis privačia žeme einančiais keliais/takais
 • right-of-'way () viešas kelias privačia žeme
 • go out of one's way (v.) nertis iš kailio, stengtis iš paskutiniųjų, susiimti, sutelkti pastangas, dėti pastangas, stengtis
 • in the same way (adv.) vienodai, man taip pat
 • make way (v.) pasitraukti į šalį, pasitraukti, padaryti kelią
 • the other way round (adv.) priešingai
 • in a bad way () blogas, blogos būklės
 • on the way (adj.) artėjantis, gresiantis
 • on the way (adv.) pakeliui
 • a long way away (adv.) tolimas, atokus, nutolęs
 • by the way (adv.) tarp kitko
 • By the Way By The Way
 • get out of the way (v.) pasitraukti į šoną, pasitraukti á ðonà
 • in the family way (adj.) laukianti vaiko, nėščia
 • two-way (adj.) dvišalis, dvipusis, dviejų krypčių
 • the other way around (adv.) priešingai, atvirkščiai
 • not care one way or the other (v.) būti vis vien
 • give way (v.) sugesti, sugadinti, sulūžti, užsikirsti, nusileisti, perduoti, praleisti, pasiduoti, įkristi, sugriūti, neišlaikyti
 • give way () neišlaikyti, nusileisti, perduoti, pasiduoti
 • way of life (n.) gyvenimo būdas
 • way of living (n.) gyvenimo būdas
 • way out (n.) išėjimas
 • under way (adv.) vyksta, daroma
 • way in (n.) durys, vartai, prieškambaris, vestibiulis
Paaiškinimas anglų kalba
 • (property) how something is done or how it happens
 • (implementation) how a result is obtained or an end is achieved
 • (route) a line leading to a place or point
 • (condition) the condition of things generally Type of: condition
 • (course of action) a course of conduct
 • (artifact) any artifact consisting of a road or path affording passage from one place to another Type of: artifact. Part of: transportation system
 • (journeying) a journey or passage Type of: journeying
 • (position) space for movement
 • (distance) the property of distance in general Type of: distance
 • (choice) doing as one pleases or chooses Type of: choice
 • (category) a general category of things; used in the expression "in the way of" Type of: category
 • (share) a portion of something divided into shares Type of: share
 • (structure) a structure consisting of a sloping way down to the water from the place where ships are built or repaired
 • (right smart) to a great degree or by a great distance; very much

way sinonimai fairly, jolly, middling, moderately, passably, pretty, quite, reasonably, right smart, somewhat, within reason, agency, airlane, alley, alleyway, avenue, back street, breeding, channel, course, crossing, custom, development, direction, distance, elbow room, elbow-room, fashion, flight path, habit, habitude, itinerary, lane, life, life-style, line, manner, mannerism, manners, means, medium, method, mode, pass, passage, path, pathway, piece, policy, practice, procedure, progress, public highway, Rd, road, room, route, seaway, stair, step, style, system, technique, thoroughfare, trick, use, way of life, way of living, carriageway

Netoliese way esantys žodžiai