aukščiau angliškai

aukščiau vertimas 1. prv. above; a. minėtas afore- mentioned, afore-said , above-mentioned; a. nurodytas foregoing, above, afore-said;iš a. from above; (iš dangaus) from heaven ; žiūrėk a. see above; kaip a. pasakyta as stated above; a. išdėstytas foregoing, above-stated;2. prl. (ko) above, over; a. kelių vandenyje over one's knees in water ; a. nulio above zero; a. jūros lygio above sea-level

  • būti visa galva aukščiau už () be conspicuous, distinguish o.s., be conspicuous for, distinguish o.s. in, excel, stand out, surpass, be streets ahead of / better than, distinguish

aukščiau sinonimai minėtas, didesnis nei, virš

Netoliese aukščiau esantys žodžiai
Kiti žodžio aukščiau vertimai