taip angliškai

taip vertimas 1. (atsakymuose) yes; (patvirtinant neigimą) no; buvote ten? - T. Were you there? - Yes (I, was); juk jūs ten nebuvote? - T., nebuvau You were not there? - No, I was not;2. dll. (klausiant, nustebus) is that so?, really? , indeed?; ar žinai, kad jis vedė? - T.? Aš (visai) nežinojau Do you know he has got married? - Has he?, arba Really/Indeed?, I didn't know ;3. prv. (įv. reikš.) so; (tokiu būdu t. p.) thus , like this/that, this way; (iki tokio laipsnio t. p.) that; jūs neprivalote t. daryti you mustn't do so; jeigu t. if so; kodėl jūs t. pavėlavote? why are you so late?; t. baisu so terrible; t. toli that far; t. seniai so long ago, such a long time ago; t., kad... so that...; padarykite t., kad... do it so that...; padarykite t.! do it like this!; jis kalbėjo t., lyg... he spoke as though... ; jis t. kalbėjo, kad... he spoke in such a way that...; t. praėjo diena and thus the day passed; ji atsakė t. she answered thus arba as follows ; tegu lieka t. let it remain as it is; tai tau t. nepraeis you won't get away with it like that ; t. išeiti negalima you cannot go out like that; ar aš t. kalbu (darau ir t. t.)? am I saying (doing, etc.) right?; čia kažkas ne t. there is smth wrong here; štai t.! that's the way!; kaip tik t., lygiai t. just so; jis t. ir neatėjo he never came; jis t. ir nepadarė (nepasakė) he left it undone (unsaid) ; aš t. ir nesužinojau I could/did never learn ; jis pasakė t. sau he just said it ; t. pat also; too (po dkt. ir pan.); (neigiamuose sakiniuose) either (pasakymo gale); (sveikinimuose) the same; jis t. pat važiuos į Maskvą he will also go to Moscow; he, too, will go to Moscow; jis t. pat nevažiuos į Maskvą he will not go to Moscow either; jus t. pat (atsakant į linkėjimus) the same to you, I wish you the same; jis yra čia, ir aš t. pat he is here and so am I; t. sakant so to speak; ir šiaip, ir t. this way and that; this way, that way and every way; ir t. (jau) as it is; mes ir t. (jau) vėluojam we're late as it is; seniai t. reikėjo! and high time!; t. ir t. thus and thus

 • ir taip toliau ir t.t. (adv.) and the rest, et cetera, and so forth, and so on, etcetera, etc., etc, what have you, and whatnot, etceteras
 • kad taip būtų (n.) wishful thinking
 • taip ir. ne- () either, nor
 • taip ir... ne- () either, nor
 • būtent taip (adv.) precisely, exactly, on the nose, on the dot, on the button, absolutely, positively, definitely
 • ir taip toliau () and the rest, et cetera, and so forth, and so on, etcetera, etc., etc, what have you, and whatnot, etceteras
 • man taip pat () in like manner, in the same way, alike, same here
 • išgąsdinti taip make someone's hair stand on end
 • daryti toliau taip pat () continue, go on, proceed, go along, keep, get on, carry on, get about, keep going, keep it up, keep on
 • kas tai matė! kaip taip galima?! () come on, come, come along
 • taip (kam) ir reikia serve right
 • kad kažkas ne taip () smell a rat
 • šiaip taip () after a fashion
 • palikti viską taip () let well alone
 • gali atsitikti taip () the chances are
 • šiaip ar taip () after all, none the worse for
 • štai taip () in this manner, in this way, thus, thusly, so, like that, like this
 • taip pat ne- () either, nor
 • taip pat (adv.) too, besides, also, likewise, as well, either, nor, similarly, same, by the same token, so
 • taip pat () additionally, in addition, besides, furthermore, moreover, what is more, top it all off, then, what is / what's more
 • šiaip ne taip verstis () exist, survive, live, subsist, eke, struggle along
 • taip tau ir reikia it serves you ZZZetcZZZ right

taip sinonimai aiškiai, be abejo, gerai, iš tiesų, klausau, o kaipgi, patikimai, priimtinas, puiku, štai taip, sveikas, tikrai, tikriausiai, tinkamas, tvirtai, žinoma, taigi, tiek, toks

Netoliese taip esantys žodžiai
Kiti žodžio taip vertimai