judėjimas angliškai

judėjimas vertimas 1. motion; moving ; 2. (sąjūdis) movement ; revoliucinis j. revolutionary movement;3. (gatvėje) traffic

 • Europos judėjimas (n.) European Movement
 • darbininkų judėjimas (n.) workers' movement
 • antirasistinis judėjimas (n.) anti-racist movement
 • asociacijų kūrimo judėjimas (n.) social movement
 • ekologinis judėjimas (n.) ecology movement
 • antiglobalistinis judėjimas (n.) anti-globalisation movement
 • antiglobalistinis judėjimas [V4.1] anti-globalisation movement [V4.1]
 • kapitalo judėjimas (n.) capital movement
 • laisvas darbuotojų judėjimas (n.) free movement of workers
 • laisvas kapitalo judėjimas (n.) free movement of capital
 • judėjimas dėl autonomijos (n.) autonomous movement
 • antieuropinis judėjimas (n.) anti-European movement
 • antiglobalistinis judėjimas [V4.1] () anti-globalisation movement [V4.1]
 • antiglobalistinis judėjimas [V4.1] (n.) anti-globalisation movement [V4.1]
 • kultūrinis judėjimas (n.) cultural movement
 • laisvas asmenų judėjimas (n.) free movement of persons
 • laisvas programų judėjimas (n.) free movement of programmes
 • migrantų judėjimas (n.) migratory movement
 • kultūrinis judėjimas [V4.1] cultural movement [V4.1]
 • kultūrinis judėjimas [V4.1] (n.) cultural movement [V4.1]
 • vienijimosi judėjimas (n.) associative movement
 • žmogaus teisių judėjimas (n.) human rights movement
 • laisvasis judėjimas (n.) free circulation
 • moterų judėjimas (n.) women's movement
 • patriotinis judėjimas (n.) patriotic movement
 • vartotojų judėjimas (n.) consumer movement
 • šalies išsivadavimo judėjimas (n.) national liberation movement
 • ūkininkų judėjimas (n.) farmers' movement
 • jaunimo judėjimas (n.) youth movement
 • patriotinis judėjimas [V4.1] patriotic movement [V4.1]
 • patriotinis judėjimas [V4.1] (n.) patriotic movement [V4.1]

judėjimas sinonimai dalis, departamentas, eismas, frontas, gestas, judesys, laisvumas, manevras, mechanizmas, sąjūdis, skyrius, susisiekimas, valstybės tarnyba, veikla

Netoliese judėjimas esantys žodžiai
Kiti žodžio judėjimas vertimai