dėl angliškai

dėl vertimas 1. (priežasčiai žymėti) through; because of ; due to; d. tavęs because of you; d. ligos through illness; d. kieno kaltės through smb's fault; d. neatsargumo through carelessness; jis kaltas d. draugo nelaimės he is guilty of his friend's misfortune ; d. laiko stokos for want of time; d. audros because of the storm; d. to, kad because, for, as, owing to , on account of; d. to jis ir neatėjo that's why he did not come;2. (tikslui, paskirčiai žymėti) for; kovoti d. laisvės fight for freedom; d. juoko for fun;3. concerning; d. manęs as to me, for my part, as far as I am concerned; d. ko why; d. to because; that is why, that's why; d. visa ko(just) in case , in any event

 • o dėl () as regards
 • atleidimas dėl darbo vietų mažinimo (n.) redundancy
 • byla dėl civilinės atsakomybės (n.) civil liability proceedings
 • atleisti dėl ligos (v.) declare unfit for military service
 • Susitarimas dėl antibalistinių raketų (n.) ABM Agreement
 • Susitarimas dėl strateginės ginkluotės apribojimo (n.) SALT Agreement
 • diskriminacija dėl negalios (n.) discrimination based on disability
 • bausmių netaikymas dėl senaties (n.) barring of penalties by limitation
 • derybos dėl EB susitarimo (n.) negotiation of an EC agreement
 • derybos dėl muitų tarifų (n.) tariff negotiations
 • atostogos dėl ligos (n.) sick leave, sick-leave
 • daug triukšmo dėl nieko a storm in a teacup
 • derybos dėl narystės (n.) accession negotiations
 • EB ieškinys dėl atsakomybės nustatymo (n.) EC action to establish liability
 • skundas dėl administracinės atsakomybės (n.) action to establish liability on the part of an administration
 • dėl Dievo meilės! () for goodness' sake, for heaven's sake
 • dėl to what with
 • dėl to () because, inasmuch as, in as much as, seeing that, in that, given, considering, from, because of, after, on account of, thanks to, through, in view of, outward, owing to, what with, for
 • dėl tos priežasties on that score
 • dėl įvairumo for a change
 • dėl šito on that score
 • ginčytis dėl smulkmenų (v.) wrangle, cavil, quibble, niggle, pettifog, bicker, squabble, brabble, split hairs
 • skundas dėl pripažinimo negaliojančiu (n.) action for annulment
 • judėjimas dėl autonomijos (n.) autonomous movement
 • kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybės (n.) reference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling
 • diskriminacija dėl seksualinės orientacijos (n.) discrimination on the basis of sexual orientation
 • dėl nesuprantamų priežasčių (adv.) inexplicably, unaccountably
 • ginčas dėl teismingumo (n.) conflict of jurisdiction
 • pametęs galvą dėl (adj.) crazy, wild, dotty, gaga, mad
 • susitarimas dėl dalinio skolos grąžinimo (n.) composition
 • susitarimas dėl kainų (n.) price agreement
 • dėl visa ko be on the safe side
 • ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo (n.) action for annulment of an EC decision
 • ieškinys dėl neveikimo (n.) action for failure to act
 • ieškinys dėl įsipareigojimų nevykdymo (n.) action for failure to fulfil an obligation
 • kas pamišęs dėl ko nors (n.) maniac, fanatic, addict, nut, freak, junkie, junky
 • kreiptis dėl () apply for, put in an application, put in an application for, apply, put in for
 • pamišęs dėl (adj.) hooked
 • vaidytis dėl (v.) challenge, dispute, gainsay, quarrel, scrap, argufy, altercate, to cross swords with someone, bicker, argue, cross swords, wrangle, disagree, fight

dėl sinonimai atsižvelgiant į, dėl to, ið, jei, kad, nuo, per, remiantis, turint galvoje, turint omeny, labui, , apie

Netoliese dėl esantys žodžiai
Kiti žodžio dėl vertimai