sritis angliškai

sritis vertimas 1. (krašto, teritorijos dalis) region, province, area ; district; 2. (administracinis vienetas) region; 3. prk. (sfera) field , sphere, province; užsienio politikos srityje in the sphere of foreign policy ; visose gyvenimo srityse in all spheres/walks of life;4. anat., med. region

  • domėjimosi sritis (n.) territory
  • nelabai tinkama žemės ūkiui sritis (n.) less-favoured agricultural area
  • veiklos sritis (n.) branch of activity
  • Amerikos žemyno laisvosios prekybos sritis (n.) FTAA
  • išimtinai kam skirta sritis (n.) preserve
  • žemės ūkio sritis su aplinkosaugos apribojimais (n.) agricultural area with environmental restrictions
  • meno sritis (n.) art, artistic creation, artistic production, fine art

sritis sinonimai dalykas, disciplina, kraštas, miestelis, regionas, sfera

Netoliese sritis esantys žodžiai
Kiti žodžio sritis vertimai