kelias angliškai

kelias vertimas 1. road, way; path; vandens k. water-way ; rogių k. sledge-road, sledge-way; išklysti iš kelio lose/miss one's/the way ; pastoti kam kelią bar the way to smb; nueiti tiesiu keliu į... take the straight road to...; skersai kelio kam atsistoti cross smb's path/purpose ; gyvenimo k. a life; pasitraukti iš kelio stand out of the way, step aside; stovėti kam ant kelio be/stand in smb's way; kito kelio nėra prk. there are no two ways about it; nemesk kelio dėl takelio flk. don't lose your pound for a penny;2. (kelionė) journey

 • miesto kelias (n.) urban road
 • dviejų eilių kelias () four-lane road, divided highway, dual carriageway
 • viešas kelias privačia žeme () right of way, right-of-'way
 • šalutinis kelias () crossroad, side street, bypath, side path, path across the fields, path through the fields, side road, back road, side-street, access road, slip road
 • kaimo kelias (n.) country road
 • tarptautinis vandens kelias (n.) international waterway
 • trumpesnis kelias (n.) shortcut, cutoff, crosscut
 • pagrindinis Bendrijos kelias (n.) Community trunk route
 • kelias kvalifikacijas turintis darbuotojas () multi-skilled worker
 • kelias kvalifikacijas turintis darbuotojas (n.) multiskilled worker
 • kelias kvalifikacijas turintis darbuotojas (n.) multi-skilled worker
 • pagrindinis kelias (n.) route, public highway, thoroughfare, way, highroad, trunk road
 • vandens kelias (n.) waterway

kelias sinonimai alėja, linkmė, raida, atstumas, gatvė, maršrutas, pagrindinis kelias, plentas

Netoliese kelias esantys žodžiai
Kiti žodžio kelias vertimai