piece lietuviškai

piece vertimas 1. n 1) gabalas, dalis, plotas; piece by piecedalimis, gabalais, palaipsniui; all of a piecevienarūšis; to take to pieces išardyti, išnarstyti; to pick to pieces išardyti dalimis, ardyti;perk. iškritikuoti; to break to piecessudaužyti į šipulius; to cut to piecessmarkiai sukritikuoti; kar. sutriuškinti kariuomenę; to pull to pieces iškritikuoti; išplūsti; 2) kūrinys; pjesė; paveikslas; a piece of music muzikinis kūrinys; a piece of poetryeilėraštis; 3) pavyzdys; faktas; poelgis; 4) moneta; 5) figūra (šachmatuose); 6) vienetas; a piece of furniture baldas; 7) pabūklas, patranka; a piece of news naujiena; a piece of luck pasisekimas; a piece of folly beprotiškas poelgis; a piece of impertinence įžūlus poelgis; a piece of work darbas; atskirai vykdomas darbas; to give smb a piece of one's mind pasakyti atvirai savo nuomonę;2. v 1) sudėti iš gabalų (smthtogether);2) kombinuoti; 3) sujungti į vieną vienetą; to piece down pridurti, pailginti (drabužį); to piece on (pri) taikyti, priderinti; to piece out sukombinuoti, sudaryti (iš dalių); to piece together sujungti; to piece up lopyti

 • piece of advice (n.) vadovavimas
 • piece of cake (n.) vieni juokai, juoko darbas
 • piece of ass (n.) pisimasis, pisimas
 • piece together () sudėti
 • piece of land (n.) žemės plotas
 • piece of paper (n.) popierius, raštas, dokumentas, pranešimas
 • piece of tail (n.) pisimasis, pisimas
 • piece of embroidery (n.) siuvinėjimas
 • piece work pay (n.) vienetinis atlygis
 • piece of music (n.) kūrinys, kompozicija
 • piece of work (n.) darbas, kūrinys
 • piece of furniture (n.) baldai
 • two-piece (n.) bikinis, kasdieninis kostiumas
 • two-piece suit (n.) kasdieninis kostiumas
 • Fairy chess piece Magiška figūra (šachmatai)
 • conversation piece (n.) pokalbio tema
Paaiškinimas anglų kalba
 • (separate part, whole) a separate part of a whole Type of: part
 • (item) an item that is an instance of some type Type of: item
 • (thing) a portion of a natural object
 • (music) a musical work that has been created
 • (case) an instance of some kind
 • (creation) an artistic or literary composition Type of: creation
 • (gun) a portable gun
 • (helping) a serving that has been cut from a larger portion
 • (distance) a distance Type of: distance
 • (work of art) a work of art of some artistic value
 • (time) a period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition
 • (share) a share of something
 • (game equipment) game equipment consisting of an object used in playing certain board games
 • (conjoin) to join or unite the pieces of
 • (make) to create by putting components or members together
 • (splice) to join during spinning Type of: splice
 • (eat) to eat intermittently; to take small bites of
 • (repair) to repair by adding pieces

piece sinonimai bit-by-bit, in small stages, piecemeal, step-by-step, stepwise, article, artistic product, art object, art product, ball, bit, cannon, chunk, clod, cloth, clump, coin, commodity, component, composition, constituent, cut, division, dollop, drama, dramatic play, element, firearm, fraction, fragment, glob, hardware, hunk, little piece, lump, man, mark, metallic money, morsel, musical composition, musical work, nugget, objet d'art, opus, paper, paragraph, part, patch, piece of cloth, piece of music, play, poem, portion, proportion, quantity, quota, round, scrap, segment, share, shooting iron, slab, slice, small-arm, small piece, snippet, spell, stage play, staging, stone, symphony, token, trifle, tune, unit, way, while, work of art, shard, cloth, piece of cloth, piece of material, rag, assemble, bring together, get together, nibble, patch, pick, put together, set up, tack, tack together, item, unit

Netoliese piece esantys žodžiai