life lietuviškai

life vertimas n 1) gyvenimas; early life ankstyvoji jaunystė; single life viengungio gyvenimas; to bring (to come) to life atgaivinti (atsigauti); I cannot for the life of me nors užmušk, negaliu; to lay down one's life paaukoti (savo) gyvenimą, atiduoti (savo) gyvybe; to lose one's life žūti; upon my life! prisiekiu!, kaip gyvą mane matai!; 2) egzistavimas; 3) gyvybė; to pawn one's life garantuoti savo gyvybė; 4) biografija; as large as lifenatūralaus dydžio

 • change of life (n.) menopauzė
 • life cycle (n.) raidos ciklas
 • life-cycle (n.) raidos ciklas
 • Life insurance Gyvybės draudimas
 • Half-life Pusėjimo trukmė
 • life expectancy (n.) vidutinė gyvenimo trukmė
 • Life expectancy Vidutinė gyvenimo trukmė
 • life-style (n.) gyvenimo būdas
 • life jacket (n.) gelbėjimosi liemenė
 • life-jacket (n.) gelbėjimosi liemenė
 • life history (n.) profesinė veikla, gyvavimas, veikla, biografija, gyvenimo istorija
 • high life (n.) išlaidumas, prabanga, dosnumas, gausumas
 • life ring (n.) gelbėjimosi plūdė
 • life assurance (n.) gyvybės draudimas
 • life belt (n.) gelbėjimosi plūdė
 • life preserver (n.) gelbėjimosi ratas, diržas, gelbėjimosi ratas/diržas
 • life preserver (n.) gelbėjimosi plūdė
 • for life (adv.) be paliovos, amžinai
 • for life () visam gyvenimui
 • life buoy (n.) gelbėjimosi plūdė
 • life-buoy (n.) gelbėjimosi plūdė
 • full of life (adj.) pakilus, prašmatnus, gyvybingas
 • come to life (v.) pagyvėti
 • life span (n.) gyvenimas
 • life sciences (n.) gyvosios gamtos mokslai
 • life scientist (n.) biologas
 • life to come (n.) pomirtinis gyvenimas
 • life-and-death (adj.) gyvybiškai svarbus, mirtinas
 • life-sized (adj.) natūralaus dydžio
 • life-or-death (adj.) gyvybiškai svarbus, mirtinas
 • take s.o.'s life (v.) užmušti, nužudyti
 • animal life (n.) gyvūnija
 • life-threatening (adj.) svarbus, rimtas, keliantis nerimą
 • school life (n.) mokyklos gyvenimas
 • quality of life (n.) gyvenimo kokybė
 • Quality of life Gyvenimo kokybė
 • school-working life relations (n.) mokyklos ir profesinės veiklos ryšiai
 • life-size (adj.) natūralaus dydžio
 • put an end to one's life (v.) nusižudyti
 • protection of plant life (n.) augalijos apsauga
 • plant life (n.) augalas, sodinukas, augalija
 • plant life (n.) augalija
 • life-saving (n.) pirmoji pagalba, gyvybės gelbėjimas
 • life-time (n.) gyvenimas
 • product life (n.) produkto naudojimo trukmė
 • protection of animal life (n.) gyvūnijos apsauga
 • working life (n.) darbinis gyvenimas
 • reintegration into working life (n.) sugrįžimas į darbinį gyvenimą
 • social life (n.) socialinis gyvenimas
 • take one's life (v.) nusižudyti
 • life vest (n.) gelbėjimosi liemenė
Paaiškinimas anglų kalba
 • (characteristic state, mode) a characteristic state or mode of living Type of: beingness
 • (experience) the experience of being alive; the course of human events and activities
 • (course, existence, individual) the course of existence of an individual; the actions and events that occur in living Type of: beingness
 • (aliveness) the condition of living or the state of being alive
 • (life span) the period during which something is functional (as between birth and death)
 • (period, birth, present) the period between birth and the present time Type of: time period
 • (period, present, death) the period from the present until death Type of: time period
 • (person) a living person Type of: person
 • (spiritedness) animation and energy in action or expression
 • (living thing) living things collectively Type of: living thing
 • (organic phenomenon) the organic phenomenon that distinguishes living organisms from nonliving ones Type of: organic phenomenon
 • (history) an account of the series of events making up a person's life
 • (motivation) a motive for living Type of: motivation
 • (prison term) a prison term lasting as long as the prisoner lives

life sinonimai ceaseless, constant, incessant, lifelong, never-ending, perpetual, steady, unceasing, unremitting, activity, aliveness, animation, autobiography, being, biography, clamor, confessions, din, energy, essence, existence, human life, life history, life imprisonment, life sentence, lifespan, life span, life story, life-style, lifetime, life-time, livelihood, liveliness, living, longevity, noise, path, racket, soul, spirit, sprightliness, style, tumult, verve, vigour, vitality, vivacity, way, way of life, way of living

Netoliese life esantys žodžiai